"Hadîs olarak işitmişim." ifadesinde, neden özellikle işittim tabiri kullanılmış da başka bir kelime kullanılmamış olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu da Üstadımızın bir tarz-ı ifadesi oluyor. İlim geleneğinde her muhaddis ve müfessirin kendine özgü bu tarz ifadeleri mevcuttur.

"İşitmek" tabiri burada ille de kulaktan duymak anlamına gelmiyor, okuduğu bir şeye de işittim ifadesi kullanılabilir. İşitmek de öğrenme yollarından birisidir. Hadis ıstılahında buna "istima" denir. İstima dinlemek, kulak vermek, dinleyip kabul etmek ve işitmek anlamına geliyor.

Kur’an-ı Kerim’den sonra en sahih kaynak olarak kabul edilen ve muhaddislerce ezberlenip nesilden nesile sema yoluyla nakledilen “SAHİH-İ BUHARİ İSTİMA VE KIRAATI” ülkemizde de icra edildi. 16 Zilhicce 1440 (17/8/2019) tarihinde başlanıp 25 Zilhicce 1440 (26/8/2019) tarihinde sona eren ve sabahtan akşama kadar süren kıraatla SAHİH-İ BUHARİ tam metin olarak okundu. Bu program, Irak Hocalar ve Hatipler Derneği ile Daru’l-Hadis müessesesi tarafından organize edilmiştir.(1)

Muhaddislerin usulu de bu minval üzeredir, hadis hocası kıraat eder, talebe de istima (işitir) eder.

(1) bk. Mustafa KASADAR, Sahih-i Buhari Hatimleri, Milli Gazete, 28 Ağustos. 2019.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...