Hadislerde Efendimiz, "Deccalle siyaset ile mücadele etmeyin" diyormuş. Böyle bir hadis mevcut mu; mevcut ise gösterebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlk sorudaki “Deccal ile siyaset ile mücadele etmeyin.” ifadesine İslam deccali olan Süfyan için doğrudan olmasa da işaret yoluyla şöyle bir hadiseyi Üstad şöyle özetliyor:

“Bir zaman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Ömer Radıyallahu Anh'a Yahudi çocukları içinde birisini gösterdi, "İşte sureti!.." dedi. Hazret-i Ömer Radiyallahu Anh, "Öyleyse ben bunu öldüreceğim." dedi. Ferman etti: "Eğer bu Süfyan ve İslâm Deccalı olsa, sen öldüremezsin; eğer o olmazsa, onun suretiyle öldürülmez.”(1)

Burada belli bazı mühim fitneleri yapacağı bildirilmiş bir zat olarak süfyan söz konusu. Yani yapacakları da mukadderdir. Onun daha işin başında öldürülmesi veya tesirsiz bırakılması, o zatın daha icraatlarını yapmadan imhası anlamına gelir ki, bu da kader anlayışımızla bağdaşmaz. Yani o zat yapacağını yapacaktır. Buna mani olmanın imkanı yoktur. Dolayısıyla o Süfyan alem-i İslamın önemli bir merkezinde siyaseten galip gelip önemli icraatlar yapacaktır. Bunu önlemenin imkanı yoktur.

Yukarıdaki hadiseden, “Süfyana siyaseten galebe edilemez” sonucunu çıkarmamız mümkündür. Ayrıca süfyan alem-i İslamın içinde çıkacağına ve bazı Müslümanları iğfal ederek, aldatarak iş yapacağına göre, onunla siyasi veya silahlı mücadele kardeş kanı ve Müslümanın Müslümana zulmü anlamına geleceğinden, onlarla doğrudan mücadele yerine onun tahribatına tamirle karşılık vermek tarzındaki müsbet hareket esas olmalıdır. Üstadın siyasetten uzak duruşunun bir sebebi de budur.

“Süfyan ile Mehdi’nin aynı zamana denk geleceği ve birbirleriyle mücadele edeceği” konusuna gelince; her asrın, her coğrafyanın mehdi ve süfyan manasına ihtiyacı vardır.

Bu ümit ve korku arasındaki dengeyi sağlamak ve uyuşukluğu def etmek için gereklidir. Bu yüzden süfyan ve mehdi hakkındaki rivayetlerin bir kısmı her asırdaki bir çeşit mehdi ve süfyan hükmündeki bazı zatlara işaret olabiliyor. Dolayısıyla bu konulardaki hadislerde müphemlik özellikle ve kasden kullanılmıştır. Hayır ve şerrin karşılıklı mücadelesi Hz.Âdem'den bu yana devam ettiğine göre, bu mütekabil güçler birbirinin lazımı gibidir. Dert ve ilaç birlikteliği gibi, süfyanizmin yıkıcılığı olacak ki, mehdiizmin yapıcılığı bir anlam ifade etsin.

(1) bk. Buhari, Cenâiz, 80, Cihad, 178; Müslim, Fiten, 85, 86, 95; Tirmizi, Fiten, 63.

İlave bilgi için tıklayınız:

Mehdi ve Risale-i Nur'da Deccal ve Süfyan.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...