Hadislerin Arabî ibarelerini okumasak, günah olur mu? Risalelerde bu konuda bir ifade var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadislerin Arabî metnini okumadan, sadece meal ya da tefsirini okumakta bir mahzur yoktur. Ama okunursa, daha sevaplı ve faziletli olur.

Hatta hadis-i şerifleri, esas mânasını bozmadan, cüz’î farklılıklarla bildirmenin veya ifade etmenin, hadis ilmi açısından bir mahsuru yoktur. Buna hadis ıstılahında "hadis-i bilmâna" diyorlar ki, bu da caiz görülmüştür.

Üstad Hazretleri bu mânayı şu şekilde izah ediyor:

"İHTAR: Şu risalede çok ehâdis-i şerife nakletmişim. Yanımda kütüb-ü hadisiye bulunmuyor. Yazdığım hadislerin lâfzında yanlışım varsa, ya tashih edilsin, veyahut 'hadis-i bilmânâdır' denilsin. Çünkü, kavl-i râcih odur ki, 'Nakl-i hadis-i bilmânâ caizdir.' Yani, hadisin yalnız mânâsını alıp, lâfzını kendi zikreder. Madem öyledir; lâfzında yanlışım varsa, hadis-i bilmânâ nazarıyla bakılsın."(1)

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...