Hadiste, "Mehdinin ismi benim ismime, babasının ismi babamın ismine muvafıktır." deniyormuş. Bunu nasıl anlamak lazımdır? Bu uyum yoksa, mehdilik ret mi edilecektir? Risalelerde ne deniyor bu konuda?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kıyamet alametleri ve mehdi ile ilgili hadisler müteşabihtir. Yani tevil, tabir ve tefsir gerektiren hadislerdir. Bu tabir ve tefsir işini ilimde rusuhiyet kazanmış alimler yapabilirler. Üstad Hazretleri eserlerinde bu gibi hadisleri tabir ve tevil etmiştir. Hem de günümüzün gereklerine ve şartlarına uygun olarak izah etmiştir.

Müteşabih hadisleri zahiri üzerine anlamak Ehl-i sünnet kaidelerine göre caiz değildir. Mesela Kur’an’da "Allah arşa oturdu." tabirini zahiri üzerine anlamak, insanı küfre düşürür. Zira Allah mekandan münezzeh ve mukaddestir. O takdirde bu ifade tevil ve tabir ister ki, Ehl-i sünnet alimleri bu ifadeyi; "Allah’ın umum aleme hakimiyetini ifade ediyor." diye tabir etmişlerdir.

Buna benzer ifadeler hadislerde daha çoktur. Özellikle de ahir zaman ve mehdi ile ilgili hadislerde bu daha ziyadedir. Bu yüzden Mehdinin kim olduğu muallaktır. Kimse şu şahıs kesinlikle mehdidir ya da değildir diyemez; derse fanatiklik ve cahillik etmiş olur.

Ama bir takım işari manalar ve remzi ifadelerden yola çıkarak, "Bu şahıs mehdi olabilir." diye bir kanaat arz ederse, buna da kimse bir şey diyemez. Nitekim geçmişte çok büyük evliyalar bazı şahıslara mehdi nazarı ile bakmışlar, hatta mehdi demişlerdir. Hiç bir alim de bu evliya yanıldı diye ona dil uzatmamış, alimliğini ve olgunluğunu gösterip; bu onun içtihadıdır demiştir.

Mehdi ve deccalın kimler olduğu, ümmetin ümit ve korkusunu zinde tutmak için müphem tutulmuşlardır. Her dönemde ümmet bu manaya muhtaç olduğu için, bu gibi kavramlar mutlak bırakılmıştır. Yani tarih ve isim verilmemiş, sadece sıfatları anlatılmıştır. Sıfatları da umumi bırakılmış ki, her dönem bu mehdi ve deccal manasından istifade edebilsin.

Üstad Hazretlerinin yaşadığı döneme bakıldığında, insanlık tarihinin en dehşetli iki hadisesi o zamanda vuku bulmuş. İnsanlık Birinci ve İkinci Dünya savaşlarını yaşamış, milyonlarca insan ihtiraslar uğruna öldürülmüştür. Ateistlik ilk defa resmi devlet olmuş ve dünyanın yarısını etkisi altına almış. İslam ülkelerinde değişik isimler altında dinsizlik rejimleri kurulmuş, din diyen ya idam edilmiş ya sürgün edilmiştir. Allah demek suç olmuş, ezanlar susturulmuş, dini ikame eden müesseseler ilga edilmiştir. Bütün bu olanlar tekrar mehdi ve deccal kavramını gündeme getirmiş ve ümmeti teyakkuza sevk etmiştir.

Hadislerdeki sembolleri ve müteşabih ifadeleri, aynı ile kabul etmek, onları tevil etmeden olaylara tatbik etmek büyük yanlışlıklara ve hatalara, hatta hurafelere kapı açar.

Risale-i Nur'un ahir zaman ile ilgili sembollere getirdiği tevil ve tabirler meseleyi gayet güzel izah ediyor. Söz konusu yerleri iyice tahkik etmek gerekir. Aksi taktirde ucube ve hayali bir mehdi ve deccal profili bekleriz. Mehdi ve deccalı mitolojik birer kavram haline getirip, dine şüphe kapısı açan, hayalperest avam gibi hareket etmemek gerekir.

Hadis usulünde, zahiren birbirine zıt gibi olan hadislerin zayıf olanı, kuvvetliye tevil ve tabir olunur. Yani kuvvetli hadisin manası esas olur, zayıf olan hadis de ona uygun bir şekilde yorumlanır.

Üstad Hazretleri mehdi ve deccal hakkında gelen hadislerin, ravileri tarafından karıştırıldığını söyler. Mesela, her dönemde bir nevi mehdi manasını almış yüksek zatların vasfı ile, ahir zamanda gelecek büyük mehdinin vasıfları birbirine karışmış. Bu yüzden, hadisin manalarını anlamak için tevil ve tabire salahiyetli alimlerin yorumuna müracaat etmek gerekiyor. Özellikle mehdinin ismi ve doğum yeri ile alakalı net bir şey söylemek mümkün değildir. Bir kısım avam işi abartıp, mehdinin nerede ise ayakkabı numarasını bile söylemeye kalkışıyorlar. Bu gibi yaklaşımlar doğru ve sağlıklı değildir.

Mehdi suret ve şekil bakımından değil, ahlak ve yaşayış bakımından Allah Resulü (asm)'ne benzeyecektir, diye anlamakta hiçbir sakınca yoktur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
(süfyana yani) Ona karşı Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan, ehl-i velayet ve ehl-i kemalin başına geçecek Âl-i Beytten Muhammed Mehdi isminde bir zât-ı nuranî, o Süfyan'ın şahs-ı manevîsi olan cereyan-ı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır. (15. Mektub)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
"Hz. Bediüzzaman'ın adı yalnız 《Said》değil, 《Muhammed Said》'dir. Buna hemşehrileri şehadet ediyor." Bu ifadeler Merhum Ahmed Feyzi Kul Ağabey'in kaleme aldığı 《Mâidet-ül Kur'ân》adlı eserinde geçiyor. Hz. Üstad'ın -tabiri câiz ise- göbek adı olan 《Muhammed》ismi takdir-i İlâhî olarak iştihar etmemiştir. Zaten Âhirzaman hadîslerini te'vilsiz almanın hata olduğunu belirten bizzat Âhirzaman Müceddidi Bediüzzaman'dır. Onun için "İsmi benim ismime, babasının ismi de babamım ismine muvafık olacak" mealindeki hadîs-i Şerif te'vile açıktır. "Din bir imtihandır. Teklif-i İlahî bir tecrübedir." (Sözler) Bunun içindir ki bu nokta-i nazardan bakılması elzemdir. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
ilk kez duyuyorum.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
"Hz. Bediüzzaman'ın adı yalnız 《Said》değil, 《Muhammed Said》'dir. bu bilgi ile ilgili başka bilgiler varmı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Bu konu ile ilgili Ahmed Feyzi Kul Ağabey'in kaleme aldığı Mâidet-ül Kur'ân adlı eser istifadeye medârdır.. İttihad Yayıncılık tarafından basılmaktadır.. Orada bu konu ile ilgili hadîslere yer verir ve müteşabih olanları da açıklar.. Aynı zamanda ebced ve cifir hesapları ile de bazı tarihler verilmiş.. Bir diğer husus ise şu; Eğer bir zât çıksa idi ve adı Muhammed Mehdi olsaydı.. Babasının adı Abdullah ve oğlunun adı da Kasım olsaydı.. harikulade icraatları olsaydı.. Ne olurdu? Sırr-ı Teklif kalkardı.. Elmas ile kömür tefrik edilemezdi.. Sayım editor Dediklerimde yanlış var mı? Bu hadîsleri böyle mi anlamalıyız? Cevap verirseniz sevinirim.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Dedikleriniz gayet yerinde ve güzel.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Cevabınız için Allah razı olsun..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...