"Hak, Hakikat ve Hakiki" kavramlarını ve farklarını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hak: Kelime olarak batılın zıddı, doğru, gerçek. vacip ve lâzım olan şeyler gibi anlamlara geliyor. Istılahta ise her sabit ve doğru olan şey demektir. Mesela, Allah’ın ezeli ilim ve kudret sahibi olması bir hakktir, asla bir değişim ve dönüşüme uğramaz. Yani bu iki sıfat Allah’ta ebedi ve ezeli olarak sabittir, değişmez demektir.

Hakikat: Kelime olarak bir şeyin aslı ve esası anlamına geliyor. Istılahta ise bir şeyin mahiyeti, gerçekliği, doğruluğu, künhü (özü), sabit ve vaki oluşuna deniyor. "Türkiye' de sigara içen çok insan var ve bu bir hakikattir." denildiğinde, burada hakikat vaki ve gerçeklik anlamında kullanılıyor. "Allah var ve bir olması bir hakikattir." denildiğinde ise, mahiyet ve künhe bir örnek olmaktadır...

Hakiki: Gerçek, hakikate mensup, sahici ve doğru anlamlarına geliyor ki, bu kelime hakikat ile müteradif yani eş anlamlıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şeref askar

Hak bir kişi/zat için kullanılabiliyor iken hakikat bir zat için kullanılmaz. Ancak onun sıfatları veya yaptıkları şeyler için hakikat kavramı kullanılabilir.


Mesela "Allah Hakk'tır" denir ama "Allah hakikattir" denilmez ancak "Allah'ın varlığı hakikattir" denir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şeref askar

Belki bütün hakaik-i kâinat, o mahiyetin esma-i hüsnasından olan Hak isminin şuâlarıdır.
Mektubat (RNK) - 268

 

O zaman denilebilir ki; bütün hakikatler, hak isminin bir cilvesidir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...