"Hak ve hakikat ve Kur’ân ve iman yolunda bu asra meydan okuyan bir kahramanlar kafilesi suretinde görünüyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir veçh-i rahmet şu idi: Mahkeme günlerinde muhtelif vilâyet ve kazalardan gelen Nur talebeleri birbiriyle tanışarak, hem Üstad, hem Risale-i Nur, hem hizmet-i Nuriye hususunda malûmat sahibi olurlar ve uhrevî ve imanî olan ve rıza-yı İlâhi uğrunda Nurdan kopup gelen samimî bir uhuvvetle, bir kuvve-i mâneviye elde ederlerdi. Mahkeme günleri, Üstad ve talebelerinin kahramanlar kafilesi olarak saf halinde mahkemeye gelişleri, mü'minlerin kalblerinde Allah için sonsuz bir muhabbet ve yakınlığa vesile oluyordu."

"Bu mahkemeler, iman ve İslâm dâvâsına hizmet için medar-ı teşvik hükmüne geçiyordu. Din düşmanlarının rağmına olarak bu musibet, Risale-i Nur hizmet-i imaniyesini deruhte edecek ve onunla gaye-i hayat edecek fedakârları, kahramanları netice verdi. Yeni ve münevver Nur talebeleri meydana çıktılar. Hapisten tahliyeden sonra, Üstadın evinin kapısı önünde bir-iki polis daimî nöbet bekler ve yanına kimseyi sokmazlardı. Zaten hapis müddetince halka dehşet verecek şekilde yalan yanlış propagandalarla, Bediüzzaman'ın imha edileceği gibi haberler etrafa yaydırılmıştı."(1)

İmansızlık cereyanının her tarafı kuşatarak insanlığı dinsizliğe sevk ettiği bu tehlikeli asırda, Risale-i Nur ve talebelerinin yukarıda da ifade edildiği gibi, müthiş bir iman hizmeti sergilemeleri onların sema ehlince alkışlanmalarını gayet makul gösterir. Evet, Risale-i Nurlar bu asırda en mühim ve en büyük bir iman hareketi olup, İslam davasının en sarsılmaz ve kuvvetli bir delilidir. Bu delile hayatlarını feda eden şakirtlerinin elbette hem Allah katında hem de sema ehli yanında önemli bir mevki ve kıymeti olmak gerekir.

Hem meleklerin ehli iman ile olan alakalarına işaret eden birçok ayet ve hadisler vardır. Yeryüzünün iman erlerine, sema ehlinin gül yüzlü meleklerinin ilgisiz ve kayıtsız kalması düşünülemez. Hatta öyle ki sadece insana hizmet eden melekler tahsis edilmiştir, kiramen katipleri gibi. Hele bir de kritik dönemin kritik iman erlerine sema ehlinin ilgisi daha bir başka olması mukadderdir.

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Isparta Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...