"Hakaik-i İlahiye" ile "Hakaik-i kevniye" kavramlarını açar mısınız? İlahi ve kevni hakikatler nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hakaik-i İlahiye:

İnsan için en gizemli en merak uyandırıcı konu bize gaybi olan Allah hakkında sağlam ve sağlıklı bilgi alabilmektir. İnsan aklına dayanan felsefe ve fen ilimleri (fen zaten konusu itibarı ile buna değinmez) Allah hakkında bilgi edinme açısından gayet çaresiz ve acizdir. Öyle ki felsefenin babası niteliğinde olan Aristo -haşa- Allah’ı işe güce karışmayan atıl ve pasif bir ilk sebep olarak görüyor.

Bu durumda Allah hakkında ve Allah’a ait gerçekleri bize en sağlam en sağlıklı ve en eksiksiz bir şekilde ders verecek yegane güvenilir kaynak, vahye dayanan başta Kur'an olmak üzere semavi kitaplardır.

Kur’an semavi kitapların en büyüğü en sonuncusu ve en etkili olanıdır. Önü arkası, sağı solu, altı üstü mucizelerle bezenmiş bu yüce kitabın birinci konusu tevhit ve matrifet-i İlahiyedir. Yani Allah’a ait gerçekleri dile getirmek ve insanlığa ders vermektir.

Hakaik-i Kevniye:

Kevni hakikatler ise kainata ve yaratılışa dair gerçeklerdir. "Kainatı kim, ne zaman ve neden yaratmıştır?" gibi soruların cevapları yine Kur’an’dadır. Geçmiş kavimlerin ahvali, kainatın faniliği ve ezeli olmaması gibi tüm konular bu alanda izah edilmektedir.

İnsanoğlunun en müşkül üç sorusu olan "Nerden geldik, nereye gidiyoruz ve bu kainatta ki konumumuz nedir?" sorularının en ikna edici ve tatmin edici cevabını yine Kur’an şu şekilde veriyor; İnsan ruhlar aleminden gelip ebed yurdu olan ahirete gidiyor ve kainatın halifesidir, vazifesi de iman ve ibadettir.

"Kainatı Allah yaratmıştır ve kainatı yoktan var edip kendini isim ve sıfatları ile kainat sahnesinde tanıtmak istemektedir." gibi gizemli ve insan aklı ile tespiti imkansız olan soruların cevapları Kur’an’ın kevni gerçekleri oluyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Kur’an’ın ihbarat-ı gaybiyesinden olan hakaik-i İlâhiye ve hakaik-i kevniye ve umûr-u uhreviye hakkında bilgi verebilir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...