"Hakaik-i imaniye-i Kur’âniye başka cereyanlara, başka kuvvetlere tâbi ve âlet edilmemek!.." Burayı biraz açar mısınız?

Soru Detayı

Hakaik-i imaniye-i Kur'aniye başka cereyanlara, başka kuvvetlere tâbi ve alet edilmemek...ne demektir ?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mesela iman hakikatleri; devleti ele geçirmede, siyasi açıdan güç kazanmada, maddi ve manevi makamlara erişmede, bir ideali bir akımı galip getirmede bir alet bir araç bir vesile olarak kullanılamaz.

Zira iman hakikatleri özü itibari ile her türlü amaç ve gayeden üstündür, çünkü ahirete ve İlahi rızaya bakıyor. Dolayısı ile en üstte en yüce olan bir şeyin kendinden daha aşağı daha önemsiz daha zelil olan şeylere alet edilmesi kendi içinde çelişkili ve tutarsızdır.

Çelik kasa içindeki para ve mücevherleri korumak içindir, dolayısı ile kasa para ve mücevherlerden daha önemli daha değerli olamaz. İman mücevher gibidir, dünyevi cereyan ve akımlar ise kasa gibidir; mücevher kasanın hatırına feda edilemez. "Yani siyaset iman hakikatlerine hizmet eder ve etmelidir, yoksa iman hakikatleri siyasetin emrine girerse durum vahimdir." Bu kuralı diğer mefkure ve idealler için de düşünebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...