Block title
Block content

"Hakaik-i imaniyeyi fıtrî ubudiyetle muhtaçlara tesirli bir surette bildirme..." ifadesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Rıza-yı İlâhîden başka vazife-i fıtriye-i ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi ayn-ı ücret bana gösterilmiş. Çünkü, şimdi bu zamanda hiçbir şeye âlet ve tâbi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaik-i imaniyeyi fıtrî ubudiyetle muhtaçlara tesirli bir surette bildirmenin bu dehşetli zamanda çâre-i yegânesi ve imanı kurtaracak ve kat'î kanaat verecek, bu tarzda, yani hiçbir şeye âlet olmayan bir ders-i Kur'ânî lâzımdır ki, küfr-ü mutlakı ve mütemerrid ve inatçı dalâleti kırsın ve herkese kanaat-i kat'iye verebilsin."(1) 

Fıtri ubudiyetin tanımını Üstad Hazretleri yukarıdaki paragrafta yapıyor. "Fıtri" burada ihlas anlamında kullanılıyor ki iman hakikatlerini muhtaç gönüllere, hiçbir şeye alet etmeden sırf Allah rızasını kazanmak amacı ile anlatmaktır. İnsanlar bizim halimize baktığı zaman "Bu insanlar sırf Allah rızası için çabalıyor." diyebilmelidirler.

İşte iman hizmetindeki bu safi niyet ve çabaya, "fıtri ubudiyet" deniyor. Şayet iman hizmetini yaparken Allah’ın rızasının dışında başka hesaplar ve niyetler işin içine girerse o hizmet fıtri yani muhlisane olmaz demektir.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 69. Mektup, Konuşan Yalnız Hakikattir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...