" ... Hakaik-i Kur'aniyedendir. Kur'an ise hakîmdir." Bunlarla ilgili, Kur'an’dan bir veya birkaç âyet gösterilebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuda pek çok âyet-i kerime vardır. Kur’an'ın hülasası olan Fatiha Sûresi tevhid dersleriyle başlar ve devam eder. Bütün hamd ve senanın Allah’a ait olduğu, bütün âlemleri O’nun terbiye ettiği, din gününün yegane sahibinin O olduğu, ibadet ve istianenin ancak O’na yapılabileceği gibi çok önemli ve temel tevhit dersleri verilir.

Sonra Kur’an’ın tamamında bu dersin çeşitli yönleri farklı âyet-i kerimelerde nazara verilirler. Bunlardan birkaçını takdim edelim:

“O her şeye kadirdir.” (Mülk, 67/1)

“Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın.” (Bakara, 2/32)

“O (Allah), her şeyi ihata etmiştir (ilmiyle kuşatmıştır).” (Fussilet, 41/54)

“Hiçbir şey, O'nun gibi değildir. Ve O, en iyi işiten, en iyi görendir.” (Şura, 42/11)

“O her şeyi bilir.” (Bakara, 2/29)

“O dilemedikçe siz dileyemezsiniz.” (Tekvir, 81/29)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...