"Hakaik-i Kur’âniyenin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalâlette ısrarları ve hidayete girmemeleri..." Ebu Talip, Ebu Leheb, Ebu Cehil gibiler, adem-i kabul mü yoksa kabul-ü adem sınıfına mı giriyorlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Adem-i kabul: İman hakikatlarına karşı lakayt kalmak; hakikatleri delilsiz ve mesnetsiz olarak, düşünmeden ve fikir yormadan körü körüne inkâr etmektir. Bu tarz inkârcılara delil ve ispat fayda vermez. Bunlarda muhakeme ve akıldan çok inat ve taassup hükmediyor.

Ebu Leheb ve Ebu Cehil gibi müşriklerin inkârları “adem-i kabul” kısmına giriyor. Zira bu müşrikler birçok âyet ve mucizeye şahit oldukları hâlde iman etmemişlerdir. Bu da onların inkârının kuru bir inat ve kibirden kaynaklandığını gösterir. Hatta bu isimlerin hepsi Peygamber Efendimiz (asm)'in doğruluk ve faziletini kabul edip ikrar ettikleri hâlde sırf örf, kibir ve inatlarından dolayı imana yanaşmamışlardır. Bu da ancak “adem-i kabul” ile izah edilebilir.

Her ne kadar kanaatimizi ifade etmeye çalışsak da; bu konuda net bir hüküm vermek doğru olmaz. Kaldı ki, kâfir olarak öldüğü bilinenler için küfürlerinin hangi gruba girdiğinin bilinip bilinmemesi fazla bir şey ifade etmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...