Block title
Block content

"Hakaik-i meşrutiyetin sarahaten ve zımnen ve iznen dört mezhepten istihracı mümkün olduğunu dâvâ ettim." Hakaik-i meşrutiyetin dört mezhepten istihracının sarahaten ve zımnen ve iznen olması ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meşrutiyeti, meşruiyet ünvanı ile telâkki ve telkin ediniz. Tâ yeni ve gizli ve dinsiz bir istibdat, pis eliyle o mübareği ağrazına siper etmekle lekedar etmesin. Hürriyeti, âdâb-ı şeriatla takyid ediniz. Zira câhil efrad ve avâm-ı nas kayıtsız hür olsa, şartsız tam serbest olsa, sefih ve itaatsiz olur. Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun. Tâ ki namaz sahih ola. Zira, hakaik-i meşrutiyetin sarahaten ve zımnen ve iznen dört mezhepten istihracı mümkün olduğunu dâvâ ettim."(1)

Meşrutiyet, bugünki ifadesi ile cumhuriyet dört hak mezhebin onayladığı ve kabul ettiği veya izin verdiği meşru bir yönetim şeklidir. Bu yüzden ifade edilirken meşrutiyet-i meşrua (şer’i cumhuriyet) denilmeli ki, insanlar bu rejime dinsiz ve gavur icadı gibi yabani bakmasınlar, ondan ürkmesinler.

Avam tabaka yeni şeylere karşı ürkek ve çekingen yaklaşır, bu yüzden cumhuriyete onları ünsiyet ettirmek için, cumhuriyetin meşru ve helal olduğunun ifade edilmesi gerekir.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Kategorileri:
Okunma sayısı : 2.123
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...