Block title
Block content

"Hakaik-i nisbiyenin zuhuru ise, Sâni-i Zülcelâlin Esmâ-i Hüsnâsının nukuş-u tecelliyâtını göstermesine ve kâinatı mektubât-ı Samedâniye suretine çevirmesine sebeptir." Nispi hakikatler ile esma ilişkisini nasıl kurabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hakaik-i nisbiyenin zuhuru ise, Sâni-i Zülcelâlin Esmâ-i Hüsnâsının nukuş-u tecelliyâtını göstermesine ve kâinatı mektubât-ı Samedâniye suretine çevirmesine sebeptir."(1)

Nispi hakikatler, sabit hakikatlerinin derecelerinden ve ara tonlarından ibarettir. Mesela yedi ana renk sabit hakikat iken, bu renklerin binlerce ara tonları o renklerin nispi değerleri ve hakikatleri oluyorlar. Yeşil renk sabit bir hakikat iken, yeşilin ara tonları bu sabit hakikatin nispi değerleri oluyorlar. Sabit hakikatlerinin ara tonlarını ve derecelerini görebilmek ve hissedebilmek, nispi hakikatlere, nispi hakikatlerinin anlaşılması da zıtların müdahalesine bağlanmıştır.

Mesela, Allah’ın Rezzak isminin tecelli ettiği rızık formu bir sabit hakikattir. Açlık hissi ise bu rızkın değer ve derecelerini gösteren bir zıt duygudur. İnsan ne kadar aç olursa rızkın kıvam ve derecesini o nispette anlar ve zevk eder. Dolayısı ile de Rezzak isminin kıymet ve değerini anlar ve Allah’a karşı bir marifet ve muhabbet kazanır. Rızkın ara tonlarını ve derecelerini açlık ile yani oruç tutarak bilmeyenlerin Rezzak ismini haşmet ile tanıması ve ona göre şükürde bulunması düşünülemez. Bu ölçüyü diğer isim ve sıfatlara da tatbik edebiliriz.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Maksat, Dördüncü Esas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2059 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...