"Hakikat-ı haşir ve kıyamet, ism-i azamın ve bazı esmanın derece-i azamının mazharıdır." İsm-i azamda bütün esma mevcut olduğu halde, bazı esmanın derece-i azamın zikredilmesinin hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlahi kudretin dünyadaki tecellisi perdeli ve derecelidir, ahiretteki tecellisi ise ani ve defidir. İşte bir ismin ya da sıfatın en ileri derecede  tecellisine "azami tecelli" denilmektedir. Haşirde ölmüş cesetlerin bir emirle, bir anda ve sebepsiz olarak hayat bulmaları, kudretin azami tecellisidir. Diğer isim ve sıfatları da buna kıyas edebiliriz.

Her isim ya da sıfatın kendine has bir tecelli sahası vardır ve bu isimler en parlak şekilde bu sahada kendini gösterirler, diğer isimler bu sahada ikinci planda kalırlar. İkinci planda kalan isimlerin de birinci planda tecelli ettiği başka sahalar vardır. Haşir de bir sahadır, bu sahada azami derecede Muhyi ismi ve kudret sıfatı tecelli eder.


Selam ve dua ile...
Sorularla Risale

1.652 kez okundu