Block title
Block content

"Hakîkat-ı İslâmîyeyi hakkıyla kainat üzerinde temevvüc-saz edecek olan nesl-i cedîd gelsin,.." cümlesindeki nesl-i ati kimlerdir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yeni Nesil, Nesl-i Ati, Nesl-i Cedid gibi tabirler, aynı anlama gelmektedir. Bu tabirler, İstikbalde gelecek olan Kur'an ve İman hizmetkârlarına verilen isimdir. Ayrıca Altın Nesil gibi tabirler ile de anılmaktadır. Bunların vazifesi İslam ve Kur'an sancağını en yükseklere taşımak, insanlığı karanlıktan kurtarmak ve İslamı hak ettiği yere taşımaktır. Risalerde bu konu ile alakalı şöyle bir ifade vardır:

"İşte, ey iki hayatın ruhu hükmünde olan İslâmiyeti bırakan iki ayaklı mezar-ı müteharrik bedbahtlar ! Gelen neslin kapısında durmayınız ! Mezar sizi bekliyor, çekiliniz. Ta ki, hakîkat-ı İslâmîyeyi hakkıyla kainat üzerinde temevvüc-saz edecek olan nesl-i cedîd gelsin." (1) Yani ey ayakta gezen cenazeler. Gelen neslin önünde durmayınız. Mezar sizi bekliyor, çekiliniz.. Ta ki, İslâm gerçeğini hakkıyla kâinat üzerinde dalgalandıracak olan "Yeni nesil" gelsin.

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Şarktaki Aşairle Muhavere.

İstikbal İslamındır makalesi için tıklayınız

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...