"Hakikat-i Küfriye" nedir? Küfrün hakikati olur mu, konu hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Küfrün hiçbir hakikati ve gerçekliği yoktur. Küfür tamamen yokluk ve yalan üzerine bina edilmiş, vahi (manasız, saçma) ve vehimden ibarettir. Üstad Hazretlerinin şu ibareleri bu manaya işaret ediyor:

"Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu burhan kâfi değil midir ki, hayatımızın bekası imaın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır?" (1)

Küfür ve inkarın aslı ve özü yalandır ve yalan üzerine bina edilmiştir. Bu yüzden kafir ve münafıklar en büyük yalancılardır. Küfür ve inkarları ile Allah’ın kudret ve sıfatlarına iftira atıyorlar. Mesela; cehennemi yaratmak Allah’ın kudretine bir zerre kadar kolay iken, kafirler küfrü ile cehennemi yapamaz dedikleri için, hakikat-i hali yalanlamış oluyorlar. Veya halihazırda inşa edilmiş ve bizi beklemekte olan ahiret alemini inkar etmeleri, en büyük bir yalan ve iftiradır. Allah’ın yapabileceği bir şeyi, yapamaz demek, yalanın en büyüğü, en çirkinidir. İşte küfrün mahiyetinin yalan ve hakikatsiz olması bu noktalardandır.

İmanın mahiyetinin sıdk ve doğruluk olması ise, yukarıdaki hükümlerin tersidir. Yani Allah ahireti yaratır ve yaratmış demek, O'nun kudretinin hakikat-i haline mutabık konuşmak ve inanmak demektir. Öyle ise bizim imanımız ve inançlarımızın temeli ve esası doğruluk üstüne kurulmuşken, kafirlerin imanı ve inançları yalan ve iftira üstüne kurulmuş demektir.

İman temelinin üstünde ihanet ve yalana yer verilmemelidir. Öyle ise hayatımızın her alanında doğruluk ve dayanışma olmalıdır ki; hem dünyada, hem ukbada mesut ve bahtiyar olalım.

Yalnız, hakikati realite anlamında kullanabiliriz. Yani küfrün hakikati yoktur diyebiliriz; ama realitesi yoktur diyemeyiz. Realite; burada vaka ve fenomen anlamındadır.

(1) bk. Münâzarat, Sualler ve cevaplar

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...