"Hakikat-i Mirac" ile "Hikmet-i Mirac" arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hakikat-i Mi'rac nedir?"

"Elcevap: Zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) merâtib-i kemâlâtta seyr ü sülûkünden ibarettir."(1)

Mi'racın hakikati, Peygamber Efendimiz (asm)'in bütün manevi makam ve mertebelere ulaşması, gezmesi ve görmesidir. Kemalat mertebelerini tek tek gezip görüyor ve kulluğun zirvesine ulaşıyor, bu miracın hakikati oluyor.

"Hikmet-i Mi'rac nedir?"

"Elcevap: Şu kâinatın Hâlıkı, şu kesret tabakatında nur-u vahdetini ve tecellî-i ehadiyetini göstermek için, kesret tabakatının müntehâsından tâ mebde-i vahdete bir hayt-ı ittisal suretinde bir mi'racla, bir ferd-i mümtazı, bütün mahlûkat hesabına kendine muhatap ittihaz ederek, bütün zîşuur namına makàsıd-ı İlâhiyesini ona anlatmak ve onunla bildirmek ve onun nazarıyla âyine-i mahlûkatında cemâl-i san’atını, kemâl-i rububiyetini müşahede etmek ve ettirmektir."(2)

Mi'racın hikmeti ise, Allah’ın, bütün isim ve sıfatlarının tecellilerini en seçkin kulunun gözü ile görmek istemesi ve ilahi maksat ve amaçları o seçkin kuluna göstermek istemesidir. Allah’ın en seçkin kulu Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'dir. Allah mi'raçta Peygamber Efendimiz (asm)'in nazarıyla âyine-i mahlûkatında cemâl-i san’atını, kemâl-i rububiyetini müşahede etmek ve ettirmek istemiştir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, İkinci Esas.
(2) bk. age., Üçüncü Esas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...