Block title
Block content

"Hakikat ilmini, hakikî hikmeti istersen, Cenâb-ı Hakkın marifetini kazan. Çünkü, bütün hakaik-i mevcudat, ism-i Hakkın şuââtı ve esmâsının tezâhürâtı ve sıfâtının tecelliyâtıdırlar. Maddî ve mânevî, cevherî-arazî, herbir şeyin,.." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Eşya ve mevcudat kendi içinde binlerce tür ve aksama bölünmüşler. Ve bu tür ve aksamın hepsi müstakil birer âlem birer daire şeklindedir. Mesela, hayvanat bir âlemdir ve bu âlemin içinde sayısız türler de iç içe âlemler hükmündedir.

Bu tür ve âlemlerin hepsi Allah’ın isimlerine dayanıyor ve varlıklarını o isimlerle devam ettiriyorlar. Yani binanın temele, ağaç gövdesinin köke dayanması gibi, kâinat içindeki sayısız tür ve eşya hepsi Allah’ın isimlerine dayanıyor ve mevcudiyetlerini onun ile sürdürüyorlar.

Eşya ve içindeki türlerin Allah’ın isimlerine dayanması ve mevcudiyetlerini o isimlere borçlu olması

“Çünkü bütün hakaik-i mevcudat, ism-i Hakkın şuââtı ve esmâsının tezâhürâtı ve sıfâtının tecelliyâtıdırlar.”(1)

cümlesi ile ifade ediliyor.

Mesela, bütün eşya ve içinde türlerin kendine özgü bir resmi bir grafiği bir şekli bir biçimi vardır. Elmanın yuvarlak olması, üzümün küçük yuvarlıklar şeklinde olması marulun saçak şeklinde olması vesaire. Bütün bu şekil ve biçimler mevcudiyetini ve mahsus güzelliklerini Musavvir isminden almaktalar.

Özetle, eşyanın hakikati İlahi isimlerden ibarettir. Yani yaratılmış her şey yaratılış gerçekliğini bir veya birçok esmaya borçludur. Kâinat içinde tecelli eden bütün hadise ve olaylar, ilahi isimlerin bir cilvesi bir nakşı bir eser ve icraatlarıdırlar.

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz, Hatime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

kamurankamil
ism-i Hakkın şuââtı ve esmâsının tezâhürâtı ve sıfâtının tecelliyâtıdırlar.”(1) buradaki hak ismi sadece müstakil bir isimmi yoksa Allah lafzı gibi diğer esmayı içine alan bir genel bir tabir olarak mı algılamak lazım ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hak ismini selbi bir sıfat gibi değerlendirmek gerekiyor. Hak ismi Allah'ın ezeliyetten sahip olduğu Uluhiyete ait sıfatların değişmemesi, başkalaşmaması, dönüşmemesi her daim mutlak kemalde olması anlamındadır. Kainatta da adetullah dediğimiz kanunların sabit olması zaman içinde değişmemesi bu Hak isminin bir şuası oluyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
inkişaf
Her bir insanın hakikatının birer ismin nuruna dayanması ve hakikatına istinad etmesi ne demektir? İnsanların farklı yaratılışlarının hikmetini bu cümleden nasıl anlamak lazımdır? Her bir insan, ayrı bir ilahi ismin nurunun tecellisi, ayrı bir dizgisi midir? Ayrı bir baskısı mıdır? Bu açıdan mı zevkleri,hisleri,zekası,kabiliyetleri,eğilimleri,bakış açıları v.s. side farklı farklı olur? Tek tip insan isteyenler,hem demokrat olamaz,hem de hür düşünce sahibi değiller midir? Bunlar belli ideolojilere angaje olmuş,tarafgirlik marazıyla zihinleri malül müdür? Bu tip zihniyete sahip olanların dünyasında,ortak akıl,meşveret,prensip,kaide,hak,hukuk,farklı bakış açıları gibi değerli kavramlar yok mudur? Bu kavramları dünyamıza nasıl hakim kılabiliriz? Bunlara,his,heves,tarafgirlik,şahsi arzular mı hakimdir? Bunların etkisi altından nasıl kurtulabiliriz? Bunların tenkitlerinin bir kıymeti harbiyelerinin yok olduğunu nasıl idrak edeceğiz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Gayet güzel ifade etmişsiniz. Nur talebelerinin birinci vazifesi iman ikinci vazifesi de sizin özetlediğiniz değerlerin insanlığa hakim kılınmasıdır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...