"Hakikî Mâ’bud olacak; yalnız, her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nâzır,.." Burada ma’bûdiyete ancak Allah’ın layık olduğuna dâir önemli dersler veriliyor. Bu açıklamaların insan konusuyla ilgisini biraz açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her şeye muhtaç yaratılan bu âciz insan ancak “her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nâzır, her mekânda hazır, mekândan münezzeh, âcizden müberra, kusurdan mukaddes, nakıstan muallâ bir Kadîr-i Zülcelâl, bir Rahîm-i Zülcemâl, bir Hakîm-i Zülkemâl”in kuludur ve ancak ona ibâdet edebilir.

Ebedî hayata aşık ve bu hayatın saadetle geçmesine müştak olan, o saadet diyarında dostlarıyla buluşmayı şiddetle arzu eden ve kendisini yokluktan varlık âlemine getirmekle kalmayıp, bu fâni dünyadan da ebedîyet âlemine sevk eden Rabbini görmeği çok isteyen insan, bu hâliyle ahsen-i takvimde yaratıldığını göstermekte ve bu arzusunun yerine getirileceği cennete doğru yol almaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...