Block title
Block content

"Hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil." cümlesini; programlı olmamız, gaye-i hayalimizin olması ile birlikte değerlendirir misiniz? Hedef koyunca sabırsızlanıyoruz, sabırlı olalım deyince de o ana odaklanıp hedefsiz kalıyoruz!

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ana odaklanıp ahireti unutmak" zararlı olduğu gibi, "ahirete odaklanayım derken anı unutmak" da bir o kadar yanlış bir tutumdur. İnsan bu dünya hayatındaki nasibinin peşinde de koşacak, ahiret hayatındaki nasibinin peşinde de koşacak. Her ikisi birbirini cerh eden, birbirine engel teşkil eden çelişkili bir durum değildir.

"Gününü gün et, ahireti boş ver." demek nasıl büyük bir risk ve zararsa, "Dünya boş ve gereksiz, ahirete bak." deyip dünyadan tamamen el ayak çekmek de bir o kadar yanlış ve zararlıdır.

Üstadımızın ifadesi ile "dünyayı kesben (çalışma olarak) değil kalben terk" edeceğiz. Yani elimiz işte gönlümüz Allah’ta olacak. Mahlukatı kendi adına ve kendi hesabına değil, Allah’ın bir eseri, bir sanatı olarak seveceğiz.

Dünya hayatında planlı ve programlı olmak, geleceğe dair yatırımlar yapmak, gayretli ve çalışkan olmak gibi şeyler İslam’ın yasaklayıp kerih gördüğü şeyler değil, aksine teşvik ettiği şeylerdir. Yani İslam’ın men edip yasakladığı şey, insanın Allah’ı ve ahireti unutup tamamen dünya hayatında kendini kaybetmesidir.

Sekülerizm, toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade, dünya hayatına odaklanılması gerektiğini savunan bir hareket bir ideolojidir. Sekülerizme kısaca dünyacılık da diyebiliriz. İslam bu düşünceye sıcak bakmıyor, yoksa ahiretini unutmadan dünyaya yönelmekte bir sakınca söz konusu değildir.  

Ana odaklanayım derken beş vakit namazımızı unutur ve aksatırsak, o zaman zarara giriyoruz demektir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...