"... Hakîm-i Mutlakın kemâl-i hikmetine hadsiz abesiyet ve faydasızlığı ve o Rahîm-i Mutlakın cemâl-i rahmetine nihayetsiz çirkinliği ve o Âdil-i Mutlakın kemâl-i adaletine nihayetsiz zulmü vermek demektir..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah kainatı tanzim ederken, ahiret hayatına endeksli ve ona işaret eder bir mahiyette yaratmıştır. Kainatın bütününden tut ta en küçük zerresine kadar, her şeyde açık veya gizli olarak ahrite işaretler ve levhalar yerleştirmiştir. Bu sayısız işaret ve levhalardan bir tanesi de hikmettir.

Allah kainatın umumundan tut ta bir parçasına kadar her şeyi hikmetli ve intizamlı yaratmıştır. Hikmet ise eşyanın üstünde tezahür eden fayda ve vazifelerdir. Mesela kalbin hikmeti vücuda kan pompalamaktır, kulağın hikmeti işitmek, gözün hikmeti görmek, dilin hikmeti tatmaktır vs...

Dünyada basit şeylerin üstünde nihayetsiz hikmet sergileyen bir Zat, nasıl olur da ahirete işaret ve beşaret eden levhaları ahireti yaratmamak ile yalancı ve abes bir duruma düşürebilir.

Mesela, insanın kalbindeki aşk-ı beka, ahirete işaret eden en büyük bir levha en büyük bir hissiyattır. Bir cihetle aşk-ı beka duygusunun hikmet ve gayesi ahireti müjdelemek ve haber vermektir. Şimdi, Allah bu duyguyu kalbe takıp, sonra onun işaret ettiği ahireti yaratmaması hikmet ve kudretine zıt bir haldir. Bu ölçüyü diğer eşya içinde tatbik edebiliriz.

Yani kainattaki her bir eşya üstünde vaz edilen binlerce hikmet ve gayeler bir cihetle ahiret hayatının bir sigortası ve bir müjdecisi hükmünde olup, Allah’ın ahireti yaratacağına ve insanları oraya davet edeceğine bir ilanname bir vesikalardır. Aksi durum Allah’ın sonsuz kemalde olan isim ve sıfatlarına şaibe ve leke bırakacağı için muhaldir.

Özet olarak, Allah, neden her şeyde ahiret hayatına işaret ve beşaret edip sonra ahiret hayatını yaratmasın; bu onun sonsuz hikmet ve kudretine yakışmaz, demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...