Block title
Block content

Hakim isminin, iktisatta tecellisi nasıl oluyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hakîm: Hikmetle muttasıf olan ve mevcudatın hakikatına ve hikmetlerine vâkıf olan. İş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan demektir. Bu isimde; her şeyin hikmetli ve faydalı bir şekilde yaratılması vardır.

Allah'ın yaratması açısından iktisat, hikmetli ve boş yaratmaktan münezzeh olmasıdır. Yani yarattığı hiçbir şeyde fuzuli ve abes bir nokta yoktur.

Hikmet ile iktisat arasında çok sıkı bir ilişki bulunuyor. Mesela; tıbbın ifadesine göre bir karaciğere dört yüz ayrı vazife, yani hikmet takmak iktisat ile hareket etmek anlamına gelir. Şayet bir azaya dört yüz vazife vermek yerine, her vazife için bir aza yaratmış olsa idi, insanın vücudunda diğer azalara yer kalmaz ve bu da hikmet ve iktisat prensibine uygun bir yaratma olmazdı.

Çok elmaları bir ağaçtan vermek yerine, her elmaya bir ağaç gerekse idi, bir kilo elma yemek için en az on ağaç gerekecekti. Bütün bu işleri düşündüğümüzde Hakim ismi ile iktisat prensibinin ne kadar girift ve koordineli çalıştıklarını görürüz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...