Block title
Block content

"Hâkim seni sirkatle mahkûm edip hapsetti. Halbuki sen sârık değilsin. Fakat kimse bilmez gizli bir katlin var..." Hakimin zulmedeceğini bilen Allah, hakime zulüm ettirerek mi adaleti sağlıyor; hakim zulmetmeseydi şahsın durumu ne olurdu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

 Evvela, Allah zulüm ve haksızlık etmekten münezzeh ve mukaddestir. Bu hakikate kainatta tecelli eden sonsuz adalet tecellileri şahittir. Bu temel esas üzerine tefekkür etmek gerekir.

İkincisi, hakim delil ve ispat olmadan bir şahsı cezalandırırsa, bu onun iradesi ile işlediği bir zulümdür. Allah ona bu zulmü dayatmış değildir. Zülüm ve günahlar insanın iradesi ile işlediği cürümlerdir ki insan bunlardan mesuldür.

Üçüncüsü, Allah hakimin zulmü ile mahkumun gizli kusurunu denk getirip tecziye edebilir, bu onun sonsuz kudret ve ilmine ağır gelmez. Hakime ayrı mahkuma ayrı bir kader tasavvur edilemez, ilm-i İlahinin bir unvanı olan kader her ikisine de bir bakar ve her iki olayı bir çizgide toplayarak adaletin ince denklemini kurabilir. 

Dördüncüsü, sebebin olmadığını düşündüğümüz zaman bu sebebe mebni olayında mahiyeti hakkında bir fikir yürütmemiz mümkün olmaz. Zira neticeyi ancak Allah bilir, biz netice hakkında bilgi sahibi değiliz.

Mesela "Ateş edilmeseydi filanca adam ne olurdu?" sorusuna, Ehl-i sünnet, "Bizce meçhuldür." diye cevap verirken, Mutezile "Ölmezdi.", Cebriye "Ölürdü." diyerek birisi kaderi diğeri insan iradesini yok sayıyor. Sebebin olmadığı bir durumda insanın cüzi ilmi ile bir fikir yürütmesi ve gaybe dair tahminde bulunması sağlıklı ve Kur’anî olmaz. Sebebin olmadığı bir durumda neticenin ne olacağını hakkında ancak her şeyi gören ve bilen Allah takdir edebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...