"Hakkın şe’ni ittifaktır. Faziletin şe’ni tesanüddür. Düstur-u teavünün şe’ni; birbirinin imdadına yetişmektir." Müslüman ve İslâm âleminin vaziyeti çoğu zaman bu hakikatlerle bağdaşmıyor. İnsanın zihnini karıştıran bu durumun izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor:

Burada “hak, fazilet, ittifak” gibi güzel sıfatlardan ve bunlara sahip olmanın güzel neticelerinden söz ediliyor. Nefse ve şeytana uyarak namazını kılmayan, zekâtını vermeyen Müslümanlar olduğu gibi, İslâm’ın beşere hediye ettiği “ittifak, tesanüd, birbirinin imdadına yetişmek” gibi güzel sıfatları hayatına mal etmekte noksanlık gösteren Müslümanlar da bulunabilir. Burada kusur o insanlarındır.

Öte yandan, İslâm tarihi son yüz yıla münhasır değildir. Ahir zaman fitnesinin ayak seslerinin işitilmeye başlandığı Tanzimat döneminden ta günümüze kadar İslâm’ın hayata mal edilmesinde yaşanan kusurlar, hem İslâm âlemini geri bırakmış, hem de İslâm terbiyesini tam alamamış kişiler yüzünden İslâmiyet hakkında bu gibi şüphelere kapı açılmıştır.

Bu gibi vesveselere kapılanları Asr-ı saadet ile başlayan iman, fazilet, adalet, ahlak-ı hasene dönemlerine götürmek, o dönemlerde yetişen yıldız şahsiyetleri tanıtmak ve yine o dönemlerde İslâmın dünya üzerindeki müspet etkilerini nazara vermek gerekiyor.

Asr-ı saadetten kısa bir zaman sonra, Endülüs Emevî Devletinin Avrupa’ya her hususta üstatlık etmesinden, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine kadar tarihin altın yapraklarını dikkatle ve hayretle çevirmeli ve o devirlerde sergilenen üstün medeniyet örneklerini ve yetişen üstün şahsiyetleri nazara vermek icap ediyor. Bin yılı aşkın bir süre yeryüzünde güzelliklerin temsilciliğini yapan İslâm devletlerini ve onların müstesna raiyetlerini görmezlikten gelip sadece son yüzyıla bakmak, “yüzün binden büyük olduğunu” iddia etmek kadar büyük bir yanlışlıktır.

Kaldı ki, bu bir asırlık gerileme döneminin de sona ermesinin emareleri görülmeye başlıyor ve Üstat Hazretlerinin müjdesini verdiği nesl-i cedidin, hayatın bütün safhalarında örnek icraatlar sergilemesiyle yeni bir terakki dönemine giriliyor. İslâm’ın güzelliğinin ve üstünlüğünün bütün dünyaya gösterilmesinin ve kabul ettirilmesinin günleri de yaklaşıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...