"Hakkın şe’ni ittifaktır. Faziletin şe’ni tesanüddür. Düstur-u teavünün şe’ni; birbirinin imdadına yetişmektir." Müslüman ve İslâm âleminin vaziyeti çoğu zaman bu hakikatlerle bağdaşmıyor. İnsanın zihnini karıştıran bu durumun izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela şunu ifade etmek gerekiyor:

Burada “hak, fazilet, ittifak” gibi güzel sıfatlardan ve bunlara sahip olmanın güzel neticelerinden söz ediliyor. Nefse ve şeytana uyarak namazını kılmayan, zekâtını vermeyen Müslümanlar olduğu gibi, İslâm’ın beşere hediye ettiği “ittifak, tesanüd, birbirinin imdadına yetişmek” gibi güzel sıfatları hayatına mal etmekte noksanlık gösteren Müslümanlar da bulunabilir. Burada kusur o insanlarındır.

Diğer taraftan, İslâm tarihi son yüz yıla münhasır değildir. Âhir zaman fitnesinin ayak seslerinin işitilmeye başlandığı Tanzimat döneminden tâ günümüze kadar İslâm’ın hayata mal edilmesinde yaşanan kusurlar, hem İslâm âlemini geri bırakmış hem de İslâm terbiyesini tam alamamış kişiler yüzünden İslâmiyet hakkında bu gibi şüphelere kapı açmıştır.

Bu gibi vesveselere kapılanları Asr-ı saadet ile başlayan iman, fazilet, adalet, ahlâk-ı hasene devirlerine götürmek, o devirlerde yetişen yıldız şahsiyetleri tanıtmak ve yine o zamanlarda İslâm’ın bütün dünya üzerindeki müspet tesirlerini nazara vermek gerekiyor.

Asr-ı saadetten kısa bir zaman sonra, Endülüs Emevî Devletinin Avrupa’ya her hususta üstatlık etmesini, bütün cihana hükmeden Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerini ve o devirlerde yetişen eşsiz şahsiyetleri nazara vermek icap ediyor.

Bin yılı aşkın bir süre yeryüzünde güzelliklerin temsilciliğini yapan İslâm devletlerini ve onların müstesna raiyetlerini görmezlikten gelip sadece son yüzyıla bakmak, “yüzün binden büyük olduğunu” iddia etmek kadar büyük bir yanlışlıktır.

Kaldı ki, bu bir asırlık gerileme döneminin de sona ermesinin emareleri görülmeye başlıyor ve Üstad Hazretlerinin müjdesini verdiği nesl-i cedidin örnek icraatlar sergilemesiyle yeni bir terakki dönemine giriliyor. İslâm’ın güzelliğinin ve kemalâtının bütün dünyaya gösterilmesinin de günleri de yaklaşıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...