"Hakperestliği nefisperestliğe tercih etmek" ne demektir, açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hak, bâtılın zıddı olan doğru, gerçek ve adalet anlamına gelmektedir. Hak akla, mantığa ve İslam’a uygun olan şeyler anlamına da gelmektedir. Hakperest ise, kısaca hak sever hakkın yanında duran ve hakka gönül bağlamış anlamlarına gelmektedir.

Nefisperest ise, sadece kendi çıkarını düşünen ve sadece menfaatlerinin peşinde koşan demektir. Yani nefisperestlik hakperestliğin tam karşıtı ve zıddı oluyor.

Hakperestliği kendine ölçü alan birisi, menfaat ve çıkarına ters düşse bile daima doğrunun, adaletin ve gerçeğin peşinde olur.

Ama nefisperestliği ölçü alan birisi, sadece çıkarını ve menfaatini ölçü alır çıkarına zıt olan her şeyi feda eder ve menfaatine ters düşen her şeyi düşman telakki eder.

Risale-i Nur'dan tahkiki iman dersi alan birisi, daima ihlas ve samimiyet ile hakperestliği kendine ölçü alır. Nefsin bencil ve çirkin ölçüleri ile hareket etmez...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...