"Halbuki bir Müslüman katiyen komünist olamaz, anarşist olur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam, sistemler içinde en yüksek, en son ve en kamil olanıdır. İslam'dan sonrası sistemsizliktir, yani anarşizmdir. En yüksek sistemi inkar edip kabul etmeyen birisi artık, o en yükseğin bir altını ya da altında olan sistemleri kabul edemez. Dolayısı ile mecburen anarşizme kaymak zorundadır.

Bir Müslüman, en kamil din olan İslam’ı inkâr ettikten sonra, daha hiçbir inanışı hiçbir ideolojiyi kabul edemez, onun çatısı altına giremez. Böyle birisi için tek seçenek kalıyor, o da kuralsızlık olan anarşizmdir. Bu yüzden İslam Müslümanlık'tan çıkan birisine hakkı hayat tanımıyor, onu idam ediyor.

Çünkü anarşist, toplum için büyük bir risk teşkil eder. Nasıl kangren olan aza vücudun bütününe zarar vermemesi için kesilip atılır ise, böyle anarşist ve kuralsız mürted de toplumun bünyesine zarar vermemesi için idam edilip temizlenir.

Üstad Hazretleri bu inceliğe şöyle işaret ediyor:

"Malûmdur ki, âlâ bir şey bozulsa, ednâ birşeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Meselâ, nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir. Yağ bozulsa yenilmez, bazan zehir gibi olur."

"Öyle de mahlûkatın en mükerremi, belki en âlâsı olan insan, eğer bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Müteaffin maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşarat gibi ve ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi, dalâlet bataklığındaki şerler ve habis ahlâklarla telezzüz ve iftihar eder ve zulmün zulümatındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alırlar, âdeta şeytanın mahiyetine girerler. Evet, cinnî şeytanın vücuduna kat'î bir delili, insî şeytanın vücududur."(1)

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...