Block title
Block content

"Halbuki, bütün esmânın mertebe-i azamlarının mazharı ve bütün enbiyânın serveri olan Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ve bütün kütüb-ü mukaddesenin reis-i enveri olan Kur'ân-ı Hakîm, bütün erkân-ı îmâniyeyi vâzıh bir sûrette, pek ciddî bir ifadede ve kasdî bir tarzda tafsil etmişlerdir." Bu cümleyi açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın yaratılış gayesi Allah’a iman ve O’nun marifetinde mertebeler kat etmek olduğundan, Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm.), en fazla Allah’a iman rüknü üzerinde durmuştur.

Allah’ı; isimleriyle, sıfatlarıyla, şuunatıyla en güzel ve en geniş manada açıklayan tek kitap İlâhî ferman olan Kur’ân'dır.

İman eden insanın hayat yolculuğunun ebedî saadetle neticelenmesi gerekir. Bunun içindir ki, Kur’ân-ı Kerîm’de iman ve marifet derslerinden sonra en fazla ahirete yer verilmiştir. Ahirette ebedî saadete erilebilmesi için uyulması gereken bütün ibadetler ve bunlara dair âyetler de bir yönüyle yine ahiretle ilgili demektir. Üstat Hazretleri Kur’ân’ın üçte birinin haşir ve ahiretle ilgili olduğunu beyan eder.

İşte Allah’a tahkikî bir surette inanmanın ve ebedî saadeti kazanmanın yolu, o yolun hidayet rehberleri olan peygamberlerin izinde gitmekten geçer. Bunun içindir ki, Kur’ân’da peygamber kıssalarına büyük önem verilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Dal | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 760 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...