"Halbuki görüyoruz ki, o esbab-ı maddiyenin elleri yetişmediği ve temas edemedikleri o zîhayatın bâtını, on defa zâhirinden daha muntazam, daha lâtif, san'atça daha mükemmeldir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yaratılan her varlık yalnız maddeden ibaret değildir. Başta ruh olmak üzere; sevgi, korku, şefkat, merhamet, hüzün ve elem gibi birçok özelliği vardır. Bunların ise, madde ile izah edilmesi mümkün değildir ve bunlardaki sanat bedeninkinden on kat daha fazladır. .

Diğer taraftan, yaratılan maddî varlıklar, mana üzerine bina edilmişlerdir. Mesela, göz maddî, görme manevîdir. Maddî olan kulak, manevî olan işitme üzerine bina edilmiştir. Keza maddî olan dil, manevî olan tad üzerine bina edilmiştir. Bu manalardaki sanat, maddelerinden yine on kat daha ileridir. Mesela, görme sıfatının mükemmelliği gözün kemalinden çok daha ileridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...