"Halbuki görüyoruz ki, o esbab-ı maddiyenin elleri yetişmediği ve temas edemedikleri o zîhayatın bâtını, on defa zâhirinden daha muntazam, daha lâtif, san'atça daha mükemmeldir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yaratılan her varlık yalnız maddeden ibaret değildir. Başta ruh olmak üzere; sevgi, nefret, şefkat, yardımlaşma duygusu, hüzün, keder, elem vb. gibi bir çok özelliği vardır. Bunlar ise, madde ile izah edilmesi mümkün değildir.

Diğer taraftan, yaratılan maddi varlıklar, mana üzerine bina edilmişlerdir. Mesela, maddi olan göz, manevi olan görmek üzerine bina edilmiştir. Maddi olan kulak, manevi olan işitmek üzerine bina edilmiştir.

Keza maddi olan dil, manevi olan tad üzerine bina edilmiştir. Bu uzuvların maddi tarafını, müessir kabul edebileceğimiz maddi sebepler ile izah edecek olursak, manevi olan taraflarını ne ile izah edeceğiz. İşte madde burada iflas etmiş olmaktadır. Vücudun ruha teslim olması gibi, madde de Allah'ın kudretine ve ilmine istinaden ancak izah edilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...