Block title
Block content

"Halbuki, meclis elinde bulunmayan ve meclis tarikiyle olmayan böyle bir kuvvet, inşikak-ı âsâya sebebiyet verecektir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu inkılâb-ı azîmin temel taşları sağlam gerek. Şu meclis-i âlinin şahsiyet-i mâneviyesi, sahip olduğu kuvvet cihetiyle, mânâ-yı saltanatı deruhte etmiştir. Eğer şeâir-i İslâmiyeyi bizzat imtisal etmek ve ettirmekle mânâ-yı hilâfeti dahi vekâleten deruhte etmezse, hayat için dört şeye muhtaç, fakat an'ane-i müstemirre ile günde lâakal beş defa dine muhtaç olan şu fıtratı bozulmayan ve lehviyat-ı medeniyeyle ihtiyâcât-ı ruhiyesini unutmayan bu milletin hâcât-ı diniyesini Meclis tatmin etmezse, bilmecburiyye mânâ-yı hilâfeti, tamamen kabul ettiğiniz isme ve lâfza verecek. O mânâyı idame etmek için kuvveti dahi verecek. Halbuki, Meclis elinde bulunmayan ve Meclis tarikiyle olmayan böyle bir kuvvet, inşikak-ı âsâya sebebiyet verecektir."(1)

İslam toplumuna her açıdan hakim olmak ve onların güç ve kuvvetini ele almak, ancak onların inanç ve güvenini kazanmak ile olur. İnanç ve güven de ancak dini yaşamak ve toplumu hakiki anlamda temsil etmekle mümkündür. Bunun bu zamandaki yolu ise, demokrasi ve parlamenter sistemdir. Yani parlamento toplumun hem maddi ihtiyaçlarını hem de manevi ihtiyaçlarını karşılamak ile sorumludur.

Şayet meclisin bu külli vazifesini bir adama verip sonra meclisin gücünü bir tek adam deruhte ederse, o zaman toplumsal birlik yerine ayrışma, toplumsal dirlik yerine niza çıkar.

Hilafet, Osmanlı döneminde bir şahıs olan padişahta idi; şimdi cumhuriyet sistemine geçildi hilafet manası dolayısı ile milletin şahs-ı manevisini temsil eden meclise geçmiştir. Şayet cumhuriyet sistemi İslam’ın temel özelliklerine sahip çıkmaz ve onun simgelerini ortadan kaldırırsa, o zaman hilafet ağırlığını ve tesirini yitirip, sadece isimde ve lafızda kalacak ve âlem-i İslam üstündeki siyasi etkisini kaybedecektir. Nitekim daha sonraları cumhuriyeti kuranların niyeti açığa çıkmış ve dinsiz bir rejim kurmak için İslam’ın bütün izleri ve özleri kaldırılmıştır. Hâliyle İslami bir kurum olan hilafetin anlamı da kalmadığı için lağvedilmiştir.

Üstad Hazretleri burada namazı terk eden mebuslara bir nasihat veriyor. "Siz İslam’ın en önemli bir emri olan namazı terk ederseniz, Müslümanlar size ve sizin üzerinizde tecelli eden hilafete itibar etmez." diyerek, onları ikaz ediyor. İnsanların, dünya hayatının devamı için dört şeye ihtiyacı varsa, namaza günde beş defa ihtiyacı var. Öyle ise namaza dikkat edin, halk da sizi taklit ederek namazına dikkat etsin, denilerek mebuslar ikaz ediliyor. 

Özetle, "Dinine sahip çıkmayan bir meclis, toplumu birleştirmez ayrıştırır." denilmek isteniyor.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Hubâb.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Hubab | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1083 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...