Block title
Block content

"Halbuki, o incecik göze ve hücresine, en ince ve nazik, maddi şeyler bile giremiyor. Ateş orada olsa, gözü patlatır. Toprak orada olsa, zaten kör eder. Öyle ise sebepler yapıyor iddiası batıldır. Hiçbir delile dayanmamaktadır." İzah eder misiniz?

 
Soru Detayı:

Esbabı maddiye gözde çalışmıyor ise ne çalışıyor? Havuç göze şifalıdır, denilir. Göze şifaya vesile olan havuçtaki unsurlar, dolayısıyla toprak değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Toprak içindeki element ve mineraller, mükemmel bir süzgeç ve ilim imbiğinden geçtikten sonra göze gidip yerleşiyor. Toprak külli sebeplerden sadece bir tanesidir. Şayet bu işleri sebepler icat ediyor denilirse, toprak ve toprak gibi külli unsurlara bu süzgeç ve ilmi imbikleri bilen ve gören bir şuur ve irade atfedilmiş olur. Çünkü toprak, o mineral ve elementlerin ocağı ve kaynağı hükmündedir. Ya toprak onları uzaktan idare ediyor, demek gerekir ya da  o minerallerin her aşamasında bizzat bulunuyor, tezini kabul etmek gerekir. Toprak tabiat fikrinin bir cüzü ve parçasıdır.

Toprağın o element ve mineralleri uzaktan idare ettiğini savunmak gülünç olduğu gibi, toprağın bizzat onların yanında hazır bulunarak onları o aşamalardan geçirdiğini düşünmek de komik bir yaklaşımdır.

Mesela demir elementi toprak içinden bitkiye geçti, bitkiden yiyecek yolu ile insan midesine geçti, orada işlem gördükten sonra kan yolu ile bir azaya yerleşti. Bu demir elementi ve geçirdiği aşamaların toprak ile bir ilgisi kalmamıştır. Lakin bu aşamaların hepsi muazzam birer fenni ve ilmi bir süreçtir. Bu süreci kim tasarladı ve kim yönetti denildiği zaman tabiatçılar dört unsur denilen toprak, hava, su  ve ateş diyorlar. İşte bu fikre karşı bahsi edilen fikir ile mukabele ediliyor.

Toprak içinden çıkıp giden elementleri toprak ile aynı görmek mümkün değildir. Anlaşılmayan nokta, bu dört unsura bir şuur ve irade atfedilip bu unsurların birer ilah gibi telakki edilmesi ve bu telakkiye verilen cevaplardır.  

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...