Block title
Block content

"Halbuki, o zâtın izzetine ve gayretine dokunacak ve şe’n-i merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler, o büyüklerden sudur ediyor." Bu ifadede geçen; şe'n-i merhameti izah edebilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şe’n: Kelime olarak şan, tavır hal ve keyfiyet demektir. Felsefede ise; bir şeyin hususiyetinin fiilî tezâhürü, neticesi ve eseri demektir.

"Mesela; "Hakk'ın şe'ni ittifaktır, faziletin şe'ni tesanüddür. Düstur-u teâvünün şe'ni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe'ni uhuvvettir, incizabdır."(1)

Merhametin şe’ni, yani şanı ve gereği; insanların ölüm ile ebedi olarak yok olmalarına  müsaade etmez. Öyle ise; ebedi yaşanacak bir diyarın, yani ahiret yurdunun  kurulması şefkat ve merhametin gereği ve şe’nidir denilir.

Zalim bu dünyada mazlumu eziyor, mazlum ise intikamını almadan ikisi beraber eşit bir şekilde ölüp gidiyorlar; bu hale Allah’ın merhamet ve şefkatinin şe’ni, yani şanı ve tavrı müsaade etmez. Elbette zalimi yargılamak ve  mazluma hakkını vermek, sonsuz şefkat ve merhametin şe’ni ve gereğidir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...