Block title
Block content

"Halbuki, o zâtın izzetine ve gayretine dokunacak ve şe’n-i merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler, o büyüklerden sudur ediyor; burada cezaya çarpmıyor." nasıl anlamalıyız? Buna göre helak olan, ceza gören kavimler bu kaidenin dışında mı kalıyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şe’n: Kelime olarak şan, tavır hal ve keyfiyet demektir. Felsefede ise; bir şeyin hususiyetinin fiilî tezâhürü, neticesi ve eseri demektir.

Merhametin şe’ni, yani şanı ve gereği; insanların ölüm ile ebedi olarak yok olmalarına müsaade etmez. Öyle ise; ebedi yaşanacak bir diyarın, yani ahiret yurdunun kurulması şefkat ve merhametin gereği ve şe’nidir denilir.

Zalim bu dünyada mazlumu eziyor, mazlum ise intikamını almadan ikisi beraber eşit bir şekilde ölüp gidiyorlar; bu hale Allah’ın merhamet ve şefkatinin şe’ni, yani şanı ve tavrı müsaade etmez. Elbette zalimi yargılamak ve mazluma hakkını vermek, sonsuz şefkat ve merhametin şe’ni ve gereğidir.

“O büyükler” ifadesi, halife-i arz olan insanın meleklerden ve diğer canlılardan üstün olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. Burada esas olarak, “Bir ağacın amelini meyvesinde ve çekirdeğinde yazan bir hikmet, elbette bu büyük mahlûkun amellerini de muhafaza edecektir.” mesajı verilmektedir.

İnsanların isyanlarına bu dünyada ceza verilmemesi, imtihan edilmelerinin bir gereğidir. Ölümle imtihan süresi dolacak ve kabirde ilk sorgu, mahşerde ve mizanda büyük muhasebe görülecek ve herkes layık olduğu akıbete uğrayacaktır.

Bazı asi ve zalim kavimler, peygamberlere zulmettikleri veya sefahatte çok aşırı gittikleri için, bu dünyada kahır tokatlarına maruz kalmışlarsa da, temel kaide “cezaların kabre ve ahirete tecil” edilmesidir. Dünyadaki bu cezalar, diğer insanların ibret almaları için İlâhî birer ikaz mahiyetindedirler.

“… Bazan dünyada dahi ceza verir. Kurûn-u sâlifede cereyan eden âsi ve mütemerrid kavimlere gelen azablar gösteriyor ki: İnsan başı boş değil, bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur.” (Sözler, Onuncu Söz)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Kategorileri:
Okunma sayısı : 10.015
Word indir Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...