Block title
Block content

"Halbuki, onları vaz eden ise ümmîdir. Üslûpları dahi perişandır gibi bir vehme zâhip olma. Yahu, bu vehme ehemmiyet verme. Zira bir fende herbir ilim sahibi onda san’atkâr olmak lâzım gelmez." Bu cümleleri açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada zahiri karmaşıklık; Muhakemat’ın güzel ve nafi olan muhtevasında şüphe ve vehme kapılma, denilmek sureti ile üsluptaki zorluğa ve müşkülata bir tarziye veriliyor. Hakikaten Muhakemat’ın üslubu çok zorlu ve müşkül iken, mana ve prensipleri harika ötesidir.

Bir insan manalarda çok liyakatli iken, onları ifade etmede o kadar liyakatli olamayabilir. Zira müellifin her sahada uzman olması gerekmiyor. Öyle ise ifade etmedeki zaafa bakarak manalar hususunda vehme kapılmamak gerekir. Üslup zor ve müşkül olabilir, ama mana ve içerik sağlam ve nafidir, diyerek, Muhakemat'tan tevahhuş (korkmak,ürkmek) edilmemesi gerektiğine işaret ediyor.

Muhakemat'ın zorlu üslubuna bakıp da müellifi hakkında olumsuz zanna girme, manası da çıkarılabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...