Halbuki oradaki maksad, burada yoktur. Burada birinci cümledeki maksad, Kur'anın medhine incirar eden mü'minlerin medhidir... şekilde devam eden kısmı açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاۤءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَيُؤْمِنُونَ

"S- Bu cümle ile “İhlas ile kulluk edenler, nimetlerle dolu Cennet içindedir. Günaha dalan kâfirler ise Cehennem ateşindedir." İnfitar Sûresi, 82:13-14.cümlesi arasında ne gibi bir fark vardır ki, orada atıf var, burada yoktur?"

"C- Atfın hüsnü, münasebetin hüsnüne bakar. Hüsn-ü münasebet, her iki cümleden takip edilen arz ve maksadın bir olmasına mütevakkıftır. Halbuki oradaki maksat, burada yoktur. Burada birinci cümledeki maksat, Kur'ân'ın medhine incirar eden mü'minlerin medhidir. İkinci cümleden maksat, yalnız tahvif ve terhib için kâfirlerin zemmidir. Bu ise Kur'ân'ın medhiyle alâkadar değildir."
(1)

Soruda birinci ayet ile ikinci ayet arasında, mana benzerliği varken, neden birinci ayette Kur’an’ın üstün ifade sanatına atıf varken, ikinci ayette bu atıf yoktur, deniliyor.

Üstad bu soruya cevap olarak; birinci ayetin maksadı Kur’an’ı övmek iken, ikinci ayetin maksadı dolaylı olarak Kur’an’ı, esas olarak da ehl-i imanı övmektir ve ayetin devamında ise; ehl-i kafiri kötüleyerek, insanları ümit ve korku dengesinde tutmaktır, diyor.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, Âyet: 6

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...