"Halî", "zevkî" ve "şuhudî" kavramlarını açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Halî; bir hakikatin durum ve tavırda görünmesidir. Mesela, Allah’ın bizi görmesi bir hakikattir. Allah’ın bu görmesini iman ile görüp, hâl ve tavırlarımıza dikkat etmemiz ve günah ve haramlardan kaçınmamız, bu hakikati hâlen yaşamak anlamına geliyor.

Zevkî; yine örnek üzerinden gidecek olursak, Allah’ın bizi görmesi hakikatinin kalp ve vicdanda oluşturmuş olduğu manevi huzur ve sekinet haline deniyor. Yani iman hakikatlerinin insanın latife ve duyguları üzerindeki müspet tesiridir diyebiliriz zevke.

Şuhudî; gözle görünen veya görmüş gibi bilinen şey demektir. Yani avam insanların inandığı şeyleri kalp gözü açık olan veliler müşahede ediyorlar. Mesela, kabirde azap görmenin hak olduğuna biz iman ederiz, veli bir zat ise kabirde azap gören birisinin ahvalini görebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...