Block title
Block content

"Hâlık-ı Arz ve Semâvâtın Kâdir, Alîm, Rab, Allah ve Rabbü's-Semâvâti ve'l-Ard ve Müsahhirü'ş-Şemsi ve'l-Kamer isimleri, rahmet, azamet, rububiyet burçlarında güneş gibi tulû ettiler." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birden hikmet-i Kur'âniye ve imaniye ile ışıklanmış bir gözle baktım, gördüm ki, Hâlık-ı Arz ve Semâvâtın Kâdir, Alîm, Rab, Allah ve Rabbü's-Semâvâti ve'l-Ard ve Müsahhirü'ş-Şemsi ve'l-Kamer isimleri, rahmet, azamet, rububiyet burçlarında güneş gibi tulû ettiler. O karanlıklı, vahşetli, dehşetli âlemi öyle ışıklandırdılar ki, o hâlette, benim imanlı gözüme küre-i arz gayet muntazam, musahhar, mükemmel, hoş, emniyetli, herkesin erzakı içinde bir seyahat gemisi ve tenezzüh ve keyif ve ticaret için müheyyâ edilmiş ve zîruhları güneşin etrafında, memleket-i Rabbâniyede gezdirmek ve yaz ve bahar ve güzün mahsulâtını rızık isteyenlere getirmek için bir gemi, bir tayyare, bir şimendifer hükmünde gördüm. Küre-i arzın zerrâtı adedince 'Elhamdü lillâhi alâ ni'meti'l-iman' dedim."(1)

Rahmet Allah’ın mahlukatına şefkat ile muamele etmesidir ki bu muamelede -tabiri caiz ise- yükü çeken yani şefkati görünür yapan isimler Kâdir, Alîm, Rab, Allah ve Rabbü's-Semâvâti ve'l-Ard ve Müsahhirü'ş-Şemsi ve'l-Kamer gibi isimlerdir. Mesela, güneşin insanları ısıtması, ışıklandırması bir rahmet tezahürüdür ki güneşi çekip çeviren ve bu rahmete medar eden bu isimlerdir.

Güneşi kudreti ile o boşlukta, sapmadan tutan ve insanlara soba ve lamba yapan Kadir, Alim, sema ve arzı emrine itaat ettiren Allah’tır. Bu isimlerin birbiri ile olan irtibatı çok sağlamdır.

Allah’ın azamet ve rububiyeti Allah’ın sonsuz ilim kudret ve Rab isimlerinin bir tezahürüdür. Trilyonlarca yıldızları sapan taşı gibi dağıtıp dökmeden çevirmek ve idare etme, ancak sonsuz bir ilim ve kudret ile mümkündür...

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...