Block title
Block content

"Hâlık-ı Kâinatın tercümanı ve sevgilisi olan o zât-ı mübarekin tamam-ı mahiyeti ve hakikat-i kemâlâtı, siyer ve tarihe geçen beşerî ahval ve etvâra sığışmaz." Efendimizin mahiyeti ve hakikatini nasıl anlayabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve şu kâinatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve Hâlık-ı Kâinatın tercümanı ve sevgilisi olan o zât-ı mübarekin tamam-ı mahiyeti ve hakikat-i kemâlâtı, siyer ve tarihe geçen beşerî ahval ve etvâra sığışmaz. Meselâ, Hazret-i Cebrâil ve Mikâil iki muhafız yaver hükmünde gazve-i Bedir’de yanında bulunan bir zât-ı mübarek, çarşı içinde bedevî bir Arapla at mübayaasında münazaa etmek, birtek şahit olan Huzeyme’yi şahit göstermekle görünen etvârı içinde sığışmaz. "(1) 

"Mahiyet" kelime olarak bir şeyin içyüzü, aslı, esası, bir şeyin neden ibâret olduğu, künhü, hakikatı gibi bir çok manaya geliyor. Bir insanın maddi ve manevi bütün haline ve ahvaline mahiyet diyebiliriz.

"Tamam-ı mahiyet" denildiği zaman, maddi ve manevi bütün ahvalini içine alıyor demektir. Allah’ın resulü ve habibi olan Peygamber Efendimiz (asm) bütün maddi ve manevi ahvali ve mahiyeti ile, Allah’ın isimlerine tam ve eksiksiz bir ayna olduğu için, tamam-ı mahiyeti mücalla ve müstesna bir makamda demektir. Allah Resulü (asm), Allah’ın bütün isimlerinin tecellilerini en azam ve en kamil derecede üzerinde izhar ve ilan etmiştir.  

"Hakikat-ı kemalat" ise, onun her cihetteki mükemmelliğini ifade eden bir terkiptir. Allah’ın habibi olan Peygamber Efendimiz (asm) her açıdan mükemmelliğin en zirvesindedir, İsm-i Azam’ın mazhar-ı azamıdır.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Dördüncü Nükteli İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Dördüncü Nükteli İşaret | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2161 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

merkezsener
MAHİYETİ MUHAMMED NURU MUHAMMED OLMUYORMU. İLK YARATILAN PEYGAMBERİMİZİN NURU YANİ HAKİKATİ ÇEKİRDEĞİ.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Nur-u Muhammedi de denilebilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...