Block title
Block content

"Hâlıkın vahdetini gösteren ayineler ve delillerini okutan sahifelerin pek çok çeşitleri olduğu gibi, merkezleri bir ve birbirinin içine dahil olmuşlardır." izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mahlukatın nefesleri adedince vahdet delilleri vardır. Ferden delil olduğu gibi içtimalarından da tevhid delilleri vardır.

Mesela; insan gözü bir tevhid delilidir. Bütün gözlerin aynı olması başka bir delildir. Bütün gözlerin aynı yerde olması daha başka bir delildir. Göz ile güneş arasında bağlantının olması yine bir tevhid delilidir ve hakeza bu deliller daha da çoğaltılabilir.

Ancak bazı deliller gizlidir. Herkes okuyamayabilir ve o delilin okunmaması başka delillerin okunmayacağı anlamına gelmez. Mesela; gök taşları nasıl bir tevhid delili olduğunu bilmememiz, güneşin de tevhid delili olmayacağı anlamına gelmediği gibi...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...