"Halka-i hakikatte devrandadır ol mübârek Üstad./ Kavuşturdular ruhunu, ervâh-ı enbiyaya ânın./ Mest-i müstağrak olup hayrettedir ol mübarek Üstad..." Şiiri biraz açıp, Nasuhîzade Şeyh Mehmed hakkında kısa bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Halka-i hakikatte devrandadır ol mübârek Üstad.
Kavuşturdular ruhunu, ervâh-ı enbiyaya ânın."

"Mest-i müstağrak olup hayrettedir ol mübarek Üstad.
Mübarek Kur’ân’ın dellâlısın dediler âna."

"Sözleri cândır, onu tutmayan ruhsuzdur hemân,
Bütün söylediği nur-u hikmettir ânın."

"Mirâc-ı ruhânîde devrandadır ol mübarek Üstad.
Kalbim içre feyz-i Nurun görmüşem hemân."

"İçi umman-ı vahdette, dışı sahrâ-yı kesrette görünür Üstad.
Dünyada, uhrâda refik olalım âna."

"Umarım Mevlâm ihsân eder biz âciz kullarına.
Nasuhîzâde Mehmed, söyledi hemân bu sırları.
Hazine-i Kur’ân’ın bir miftâhıdır Hazret-i Üstad."
(1)

AÇIKLAMASI:

Bu asrın hakikatleri talim ve ifade edeni Üstad hazretleri.
Ruhunu peygamberlerin ruhuna dayadı, onunla hemhal oldu.

Manevi bir vaziyete dalmış, bu dalma ile kendinden geçmiş müthiş bir hayret uyandırmış.
Kur’an’ın bu asırdaki ilancısı dediler, yani müceddid unvanını verdiler insanlar ona.

Risale-i Nurlar hayat veren bir candır, ondan istifade edemeyenler ruhsuzdurlar.
Üstad'ın söylediği her şey hikmetli ve nurludur.

Ruhların yükselişinde söz sahibidir mübarek Üstad.
Onun ile kalbimin içine feyiz nuru girmiş hemencecik.

İçi tevhit denizinde, dışı çokluk çölünde yani gönlü Allah’ta cesedi, halk içinde Üstad'ın.
Dünyada da ahiret de ona arkadaş olalım.

Allah, inşallah ona arkadaş olmayı ihsan eder.
Nasuhîzâde Mehmed onu görünce onu tanıyınca hemencecik gördü bu sırları.
Kur’an hazinesinin bu zamanda bir anahtarıdır Üstad Hazretleri.

NASUHİZADE ŞEYH MEHMED

Kısaca biyografisi:

1878’de doğan Nasuhizade Şeyh Mehmet BALKIR, Harput’tan Burdur’a gelen Nakşî tarikatından Hacı Rahmi Sultan’a bağlıydı.

Binbaşı Âsım Beyi hanımıyla beraber Burdur’dan Barla’ya götürüp, Bediüzzaman’la tanıştıran kişiydi.

Nasuhizade Şeyh Mehmed BALKIR, 13 Mayıs 1964’de vefat etti.

(1) bk. Barla Lahikası, (115. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
"Kur’an hazinesinin bu zamanda bir anahtarıdır Üstad Hazretleri." MAŞAALLAH ne güzel ifadeler kullanmış.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...