"Hamisen: Bu'd-u mutlak ve birbirinden gayet uzak bir nevin efradı, biri şarkta, biri garpta, biri şimâlde, biri cenupta, aynı zamanda, aynı tarzda birbirinin misli..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hamisen: Bu’d-u mutlak ve birbirinden gayet uzak bir nevin efradı, biri şarkta, biri garpta, biri şimâlde, biri cenupta, aynı zamanda, aynı tarzda birbirinin misli ve birbirinden teşahhusça imtiyazlı bir surette vücuda gelmeleri, ancak bir Alîm-i Mutlak ve Kadîr-i Mutlakın kâinatı idare eden hadsiz kudreti ve bütün mevcudatı ahvaliyle ihata eden nihayetsiz ilmiyle olabilmesi cihetiyle, muhit bir ilme delâlet ve bir Allâmü’l-Guyûba hadsiz şehadet ederler."(1)

Dünyanın en doğusundaki insan ile en batısındaki insanın birbirinin misli olması, yani aynı özellikleri taşıması aynı kudret elinden çıktıklarını gösterir. Yani yaratıcılarının tek olduğunu ispat eder.

Yine dünyanın en güneyindeki insan ile en kuzeyindeki insanın birbirinden teşahhusça imtiyazlı bir surette vücuda gelmeleri, yani kendine özgü kendine has bir kimliğe sahip olmaları da sonsuz bir ilim ve kudret tarafından yaratıldıklarını gösterip ispat ederler.

Evet, her bir insanın kendine ait bir sesinin, bir kokusunun, bir göz retinasının, bir parmak izinin, bir yüz kimliğinin vs... olması, sonsuz bir ilim, irade ve kudret tarafından yaratıldıklarını ispat eder. Çünkü yeni bir yüzü yaratırken daha önce yaratmış olduğu yüzler, ilminde ve dikkatinde olması gerekir ki karıştırmasın ya da birbirine benzemesin. Bu açıdan bakıldığında, insan türünü hangi kudret yaratmış ise bir ferdi de aynı kudret yaratmıştır.

Yaratılan şeylerin benzer özellikleri yaratıcının bir ve tek olduğuna işaret ettiği gibi, her yaratılan bireyin kendine özgü bir kimliğe sahip olması da yaratıcının sonsuz bir ilim, irade ve kudrete sahip olduğunu gösteriyor.

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

erkandino

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...