Block title
Block content

"... hangi fert uzak kalabilir, hangi şahıs külliyet kesb etmeden ona yanaşabilir?" ifadesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem güneş gibi âciz ve musahhar mahlûklar ve ruhanî gibi madde ile mukayyet nim-nuranî masnular, nuraniyet sırrıyla, bir yerde iken pek çok yerlerde bulunabilirler. Mukayyet bir cüz'î iken mutlak bir küllî hükmünü alırlar. Bir anda cüz'î bir ihtiyar ile pek çok işleri yapabilirler. Acaba, maddeden mücerred ve muallâ; ve tahdid-i kayıt ve zulmet-i kesafetten münezzeh ve müberrâ; ve şu umum envar ve bütün nuraniyat Onun envâr-ı kudsiye-i esmâsının bir kesif zılâli; ve umum vücut ve bütün hayat ve âlem-i ervah ve âlem-i misal nim-şeffaf bir âyine-i cemâli; ve sıfâtı muhîta; ve şuûnâtı külliye olan bir Zât-ı Akdesin irade-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilm-i muhitle tecellî-i sıfâtı ve cilve-i ef'âli içindeki teveccüh-ü ehadiyetinden hangi şey saklanabilir, hangi iş ağır gelebilir, hangi şey gizlenebilir, hangi fert uzak kalabilir, hangi şahsiyet külliyet kesb etmeden ona yanaşabilir?"(1)

Buradaki yanaşmak tabiri, bir mekan ve zaman yanaşması değildir. Zira Allah zaman ve mekandan münezzeh ve mukaddestir. "Külliyet kespederek yanaşmak" tabirini birkaç şekilde anlamak mümkündür:

Birincisi, manen terakki ederek onun rızasına kavuşmak ve İlahi feyizlere mazhar olmak anlamındadır.

İkincisi, miraçvari bir yolculuğa işaret edilmektedir. Efendimizin (asm) açık bıraktığı Miraç yolu ile manevi kemalata, başta namaz merdiveni kullanılarak yükselmek demektir.  

Üçüncüsü, zaman ve mekan içinde incelip latifleşerek, yani maddi ve kesif kayıtlardan sıyrılarak Allah’ın ezeli ve ebedi mahiyetine, mümkünler içinde en güzel bir ayna olmak şeklindedir.  Güzel ayna olmak, onu iyi tanımaya ve ona iyi bir kul olmaya iter.

(1) bk. Sözler, On Altıncı Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...