Block title
Block content

"Hangi mânâ geçse, ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder." Buradaki "perde etme"yi izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Budur ki, mânâlar kalbden çıktıkları vakit, suretlerden çıplak olarak hayale girerler, oradan suretleri giyerler. Hayal ise, her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesceder. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır. Hangi mânâ geçse, ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Eğer mânâlar münezzeh ve temiz iseler, suretler mülevves ve rezil ise, giymek yoktur, fakat temas var. Vesveseli adam, teması, telebbüsle iltibas eder. 'Eyvah!' der. 'Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hisset-i nefis, beni matrud eder.' Şeytan onun şu damarından çok istifade eder."(1) 

“Hangi mânâ geçse, ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder.” Bu cümlenin ifade ettiği mana, insandaki hayal duygusu, zıt manaları sentezleme, karıştırma ve bulaştırma özelliğine sahiptir.

Hayal farklı, zıt ve birbirine muhalif mana ve tabloları birleştiren, karıştıran alakasız resimleri iç içe geçiren bir tezgah gibidir. Bu anlamda hafızada yer alan şekilleri uygun olup olmadığına bakmaksızın bir araya getiren ve bütün bunları herhangi bir sınır ve kural altında hareket etmeksizin yapan bir merkez gibidir.

"Perde etmek" tabiri, burada engel olma anlamında değil, sahneleme anlamında kullanılıyor. Mesela, temiz bir resim hayale geldiğinde, hayal hemen bu resmin zıddı olan kirli bir tabloyu perdeler, yani sahneler. Kâbe'de namaz kılarken, tuvalet ile ilgili durumların perdelenmesi (sahnelenmesi) gibi... 

(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Makam, İkinci Vecih | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1100 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...