"Hanımlar taifesi, gençlerden daha ziyade bu zamanda öyle bir rehbere muhtaçdırlar." cümlesini izah eder misiniz? Halbuki gençler daha çok muhtaç değiller mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gençlik Rehberi'nde ekseri heva ve hevesten gelen şiddetli duygular yüzünden, harama düşen ve gayr-i meşru yollara sapan gençlere esaslı nasihat ve ikazlar yapılıyor. Gençlerin bu zamanda en mühim düşmanı sefahat, fuhuş, açıklık ve saçıklıktır. Bu tehlikeye alet olanlar da kadınlar olduğu için, öncelikle onların ıslah ve terbiye olması gerekiyor. Zira bir hanım gayr-i meşru bir hayat yaşadığı zaman, sadece kendini değil, etrafındaki nefsine hükmedemeyen gençleri de felakete sürüklüyor. Bu bakımdan, Gençlik Rehberi'ndeki imanî derslere ve ikazlara, erkeklerden daha çok hanımların ihtiyacı var.

Sağlam bir toplum ancak sağlam bir kadın ile temin edilir. Öyle ise iman hakikatlerine en ziyade muhtaç kadınlardır, denilebilir. Zira İslam nazarında bir hanım, devletleri idare edecek olan kahramanları yetiştirecek anne adayı, çocukların en müessir mürebbisi ve ruhundaki hassas yapı itibariyle erkeklerden daha şefkatli mümtaz bir varlıktır.

Tabi bu erkekler için hiç gerekmez demek değildir, nispet edildiği zaman kadınların ihtiyacı biraz daha fazla görünüyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...