Block title
Block content

"Haremgâh-ı İlahîde süveyda hücresine yükümüzü düşürdün, Heyet-i suretinin derunundaki manaya gönlümüzü düşürdün. Tâ ezel sabahında vahdet nağmesini işittin, Leyla-yı zaman Kays ile bir demde görüştün." izahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Haremgâh-ı İlâhîde süveyda hücresine yükümüzü düşürdün,"

Risale-i Nurlarla üzerimizdeki manevi yükü kaldırdın.

"Heyet-i suretinin derunundaki mânâya gönlümüzü düşürdün."

Risale-i Nur'un tahkiki iman dersleri ile İslam’ın zahirinin arkasındaki mana derinliğine gönlümüzü düşürdün.

"Tâ ezel sabahında vahdet nağmesini işittin,"

Risale-i Nurların derin tevhit izahları ile bize vahdetin, yani tevhidin bütün inceliklerini ve çeşitlerini öğrettin.

"Leylâ-yı zaman Kays ile bir demde görüştün,"(1)

İçinde yaşadığımız dehşetli zaman dilimi bir leyla sende Kays oldun bu zaman mecnunlarına dermanlar çıkardın.

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Halil İbrahim'in Manzumesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...