"Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer." Üstad'ın burada ganimetten bahsetmesini izah eder misiniz? Müsbet hareket ile bağdaştırılabileceğini mi kastediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ganimet; mağlup edilen kâfirlerden harpte zaptedilen silahlar, binek hayvanatı, köleler ve bütün diğer emval-i menkûledir.

Ganimetin beşte dördünü, bilfiil harbe girmiş olsun veya olmasın, muharebede hazır olan askerler arasında taksim edilmesi icap eder. Muharebede bir düşmanı öldüren, onun üzerinde bulunan bütün teçhizatı alabilir.

"Bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, Peygamber'e, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a; hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun (Bedir'de) karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız (bunu böyle bilin). Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir." (Enfal, 8/41)

Ganimetin beşte biri, Allah yolunda harcanmak üzere ayrılır, beşte dördü ise gazilere dağıtılır. Beşte birlik kısım ise, bu ayette açıklanan beş gruba taksim edilir. Bu konudaki içtihatların ayrıntıları, fıkıh kitaplarında yer alır. Peygamberimizin hissesini muhtaçlara dağıttığı bilinmektedir. Hz. Peygamber (asv)’ın zekât alması haram olan yakın akrabalarına ganimetten pay verilmekle durum dengelenmektedir.

Görüldüğü üzere, Üstad Hazretlerinin ganimetle ile ilgili tarifi bir içtihat ya da yorum değil, İslam’ın tanzim etmiş olduğu bir hüküm bir emirdir. Bu yüzden ganimet ile ilgili hüküm müspet hareketin sahasına girmez.

İnsanlık tarihinde de savaşlarda yenen taraf yenilen tarafın mal ve çoluk çocuğuna hükmen sahiptir. Tabi bu hüküm harici düşman olan kafirlere karşıdır; şayet harp iki Müslüman gurup arasında vuku bulmuş ise, o zaman bu hüküm geçersiz olur. Çünkü Müslümanın malı ve çoluk çocuğu Müslüman birisine helal olamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

felsefi
Evet ganimeti izah etmişiniz abilerim ama ben bu cümlenin müsbet hareketin izah edildiği bir paragrafa sıkıştırılmasının sebebibini yani paragraf bütünlüğü dikkate alınarak müsbet hareketle olan irtibatını tam anlayamıyorum bu bağlamda sorumu cevaplamanızı arzu ediyorum siz abilerimden... TEŞEKKÜR EDERİM
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Müspet harekette en önemli prensip dahil de yani İslam toplumunda ilmi ve manevi mücadeleyi esas almaktır. İslam toplumunda var olan bir hata ve yanlış ilmi ve manevi mücadele ile düzeltilir kaba güç ve şiddet ile düzeltilmez. Kaba güç ya da silahlı mücadele sadece harice karşı olur yani kafirlerden gelen saldırıya karşı olur. Nur talebelerinin dahilde asayişi koruması siyasi taşkınlıklar yapmaması bu yüzdendir. Bazı sapkın fırkalar Ehlisünnetin bu kaidesini inkar ederek dahilde silahlı mücadeleyi caiz görüyorlar ki bu her açıdan felakettir. Bugün Suriye de ki olaylar bunun en bariz şeklidir. Özetle cihad dahilde ilmi ve manevi iken hariçte maddi ve harbidir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...