Block title
Block content

"Hasedin çaresi: Hâsid adam, haset ettiği şeylerin âkıbetini düşünsün. Tâ anlasın ki, rakibinde olan dünyevî hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet, fânidir, muvakkattir. Faidesi az, zahmeti çoktur..." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Haset, bir başkasına verilmiş olan dünyevi nimetleri kıskanmak demektir. Hasette zimni olarak Allah’ın tasarrufunu tenkit ve beğenmemek manası vardır. Üstad Hazretleri bu manayı şöyle tarif eder:

“Hem ona gelen musibetlerden memnun ve ni'metlerden mahzun olup, kader ve rahmet-i İlâhiyeye, onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Âdeta kaderi tenkid ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkid eden başını örse vurur kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır.”(1) 

Buradan anlaşılan; hasid adam, hem dünyasını, hem ukbasını tahrif ettiği için, büyük bir şerre atılıyor. Kendini helak ediyor. Hasedin hiçbir tutar ve olumlu yanı yoktur. Zira bu duygu, önce sahibini yakar. Yani haset ettiği adam, nimete sahip oldukça, haset eden kişi  yanar, kavrulur.  Sonra, haset ettiği adama zararı dokunur. Ona zarar vermeye teşebbüs eder. Bu yüzden hasedin her tarafı şerdir.

Bu hastalığın çaresi; haset ettiği dünyevi nimetlerin geçiciliğini ve faniliğini düşünüp, gözünü baki olan ahirete çevirmektir ki, bu da ancak kuvvetli bir iman ve tefekkür ile mümkündür. Risale-i Nurlar bu zamana kuvvetli bir iman ve tefekkür dersi olduğu için Risale-i Nurlar ile çokça meşgul olursak, inşallah bu ve benzeri manevi hastalıklarımıza şifa olur.

Ayrıca şu makaleyi de inceleyebilirsiniz:

Kıskançlık / Haset Duygusundan Nasıl Kurtulurum?..

(1) bk. Mektubat, Yirmi İkinci  Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Mebhas, Dördüncü Vecih | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4584 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...