Block title
Block content

"Hasenâtı seyyiatına, sevâbı hatâsına tereccüh edenler, mağfiret ve affa müstehaktırlar." Namaz kılmayanlar da bu aftan faydalanabilecekler mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kural olarak hesap gününde kişinin iyilikleri kötülüklerine galip gelirse, affa uğrayıp cennette gidecek. Lakin bunun hesaplamasını ancak Allah bilir. Bizim buradan "Namaz kılmayanların diğer sevapları ağır basarak kişiyi kurtarır." dememiz mümkün değildir.

Hem böyle bir düşünce namaza karşı bir tembelliğe ve ilgisizliğe dönüşebilir. Bu yüzden namaz kılmayanların iyilikleri üstün gelebilir gibi bir hükme gitmek yanlış olur.

Ebû Hüreyre (ra)'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (asam) şöyle buyurdu:

"Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa, Azîz ve Celîl olan Rabb'i, 'Kulumun nâfile namazları var mı, bakınız?' der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir."(1)

Biz elbette "Namaz kılmayan yüzde yüz kurtulamaz." demiyoruz. Ama namaz bütün iyilik ve sevapların mayası gibidir. Maya olmadan iyiliklerin tutması ve onu hesap gününde kurtarması çok zordur. Bu yüzden kimse namazsız kurutulma hesapları yapmamalıdır.

(1) bk. Tirmizî, Mevâkît 188. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 149; Nesâî, Salât 9; İbni Mâce, İkâmet 202.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Münazarat | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 615 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...