Haşir Risalesi'nde suretlerle hakikatlerin arasında bir münasebet var mıdır? Yani on iki suret ve on iki hakikat birbirini ikmal mi ediyor? Haşir Risalesi'ni okurken buna dikkat etmeyi tavsiye eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risalenin tümünü sırayla okurken, böyle bir yolu takip etmeyi şahsen tavsiye etmem. Eser nasıl yazılmışsa, o sıraya göre okunmalı.

Ancak, bir sûreti mütalaa ederken, onda daha ne gibi ince mânalar bulunduğunu öğrenmek üzere o sûretin hakikatine bakılabilir. Bununla da yetinilmeyip konuyla alâkalı başka risalelere de müracaat edilebilir. Ancak, bu müracaatların muvakkat olması, asıl konuya hemen dönülmesi gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...