"Haşirde ruhların cesetlere gelmesi var; hem cesetlerin ihyası var; hem cesetlerin inşası var." Bunları açıklar mısınız? Öldükten sonra dirilme çok kısa sürede mi olacak?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öldükten sonra sonra dirilme, ayeti kerimenin ifadesiyle göz açıp kapayacak kadar kısa bir vakitte gerçekleşecektir. Bir anda gerçekleşmesini ise bu dar aklımız bazen anlayamamakta ve itiraz etmektedir. İşte Bediüzzaman Hazretleri vermiş oduğu üç ayrı misalle mevzuyu hall ve fasletmiştir. Demiştir ki:

"Eğer haşrin gelmesini, gelecek baharın gelmesi gibi, kat'î bir sûrette anlamak istersen; haşre dair Onuncu Söz ile Yirmi dokuzuncu Söze dikkat ile bak, gör. Eğer baharın gelmesi gibi inanmaz isen, gel parmağını gözüme sok..."(1)

a. Ruhların cesedlere gelmesine misal: Gayet düzenli bir ordunun askerlerinin istirahat etmek için her tarafa dağılıp, yüksek sesli bir borunun öttürülmesiyle o ordu neferatının yerlerini karıştırmaksızın yerlerine yerleşmeleri gibi...

İşte aynen bunun gibi insan vücudunun zerreleri de toprakta dağılmış bir durumda iken, Cenab-ı Hak Hz. İsrafil (a.s.)'ın borusunu öttürmesi neticesinde, azayı asliye dediğimiz zerreler toplanarak, Cenab-ı Hak bu vücudu insanı, daha güzel bir surette ve fonksiyonları da gelişmiş bir şekilde halkedip, yaratacaktır.

b. Cesedlerin hayat bulmasına gelince; İstanbul gibi bir memleketin lambalarının bir merkezden söndürülüp tekrar kendilerine ışık, nur verilmesi nasıl ki mümkünse ve Cenab-ı Hak elektrik gibi bir mahlukuna bu özelliği vermiş ise.

Elbette, eşrefi mahlukat olan insana, Rabbimiz tarafından ruhu daha süratli bir şekilde iade edecektir.

c. Cesedlerin aniden diriltilmesine gelince; her bahar mevsiminde Cenab-ı Hak bunun yüz binlerce örneğini gözlerimizin önüne sermekte ve bu olaylardan ibret alıp haşri inkar etmeye hiçbir açık kapı birakmamaktadır.

Bu yaratma hadisesi tüm bitkilerde gerçekleştiği gibi, tüm hayvanlarda da gerçekleşmektedir.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Zeylin Üçüncü Parçası.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

meryem

Burada akla takılan şeyler var:1) Ruhların cesedlere gelmesi ile cesedlerin hayat bulması farklı olaylar mı? Ruhun gelmesi ile ceset zaten hayat bulmaz mı? 2) Ruhların cesedlere gelmesini, zerrelerin gelmesi gibi izah yapmişsınız; bu nasıl olur?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

İki başlı sorunuza, iki ayrı cevap vermeye çalışacağız.
1- Ruh ile hayat arasında fark vardır. Hayat bir mevcudu bütün kainatla irtibatlandıran bir cevherdir. Şayet hayata mazhar olan bir mevcut, hayat için ihtiyaç duyduğu şartların herhangi birini kaybederese, hayat cevherini de kaybetmiş olacaktır. Ama hayatını kaybeden o mevcudun Ruhu bakidir. Çünkü, Ruh ölüme ve fenaya mazhar olmaz.
Mesela, Bir arabanın yürüyebilmesi için gerekli şartlar mevcuttur. Bu şartlar yerine gelmedikçe araba hareket etmez ve çalışmaz. Bütün bu şartlar yerine geldikten sonra bir şoför içine girip arabayı çalıştırmaya başlar. Demek ki şoför ile arabanın çalışma şartlarının yerine gelmesi ayrı şeylerdir. Şayet arabanın herhangi bir hayati uzvu çalışmazsa, o şoför arabadan istifade edemez. Şayet şoför arabadan ayrılırsa, araba da kendi kendine çalışamaz.
İşte Ruh o şoför gibidir, arabanın çalışmaya elverişli olması da hayat gibidir. Şayet ruh bir cesedde olmazsa, bitkisel bir hayat olsa bile ruhu yoktur, ağaçlar gibi. Onların hayatı var, ama ruhları yoktur. Şayet cesedin hayatı biterse, ruh o cesedden istifade edemeyeceği için çıkar ve gider. Ölümün hakikati de budur.
Dolayısıyla hayat ile ruh farklı farklı şeylerdir.
2- Haşir risalesinin bu üçüncü zeylinde, birinci meselede izah edilen iki konu var.
a- Zerrelerin kemal-i itaat sahibi olup, Rabbimizin emrine itaat ederek haşir meydanına toplanmaları konu edinilmiştir.
b- Her tarafa dağılmış olan ruhların Sur-u İsrafil'in borazanıyla Allah'ın (c.c) emri ile haşir meydanına gelmeleridir.
İşte hem cesedlerin inşası, hem ruhların cesedlere gelmesi ve hem de cesedlerin ihya edilmeleri aynı anda vuku bulacaktır.
Bu nedenle, birinci meselede özellikle zerrelerin toplanmaları ve ruhların o cesedlere gelmesi meselesi beraber anlatılmıştır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...