"Haşiye: Hakikaten, ben de bu münazarada Yeni Said nefsini bu derece ilzam ve iskât etmesini çok beğendim ve 'Bin Bârekâllah.' dedim." Yeni Said’in nefsini ilzam edip susturmasını nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bilindiği gibi, Eski Said dönemi, Üstat Hazretlerinin İslâm’ın içtimaî hayatıyla yakından ilgilendiği dönemdir. Cihan harbine gönüllü alay komutanı olarak katılan, Darü’l-Hikmet-i İslâmiyede azalık görevi yapan, meşrutiyete karşı yanlış bir kıpırdanma olmaması için şarka gidip aşiretleri ikaz ve irşat eden o hamiyetli, izzetli ve gayretli ruh, iman hizmetiyle manen vazifeli kılındığında ayrı bir mânaya bürünmüş, iman hakikatlerini hem aklı ikna, hem kalbi tatmin edecek şekilde izah ve ispat eden Nur Külliyatı'nın telifine başlamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...